Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 3. 1991)


V dnešnom originálnom príspevku od popredného leningradského šachového skladateľa nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–44 (v troch fázach a dvoch variantoch v každej fáze sú štyri rôzne obrany a štyri rôzne maty vo variantoch všetkých troch fáz) vo forme zdanlivých hier 1...D:b7 a 1...Da2, tematickej zvodnosti a riešenia.Skladba č. 46

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Dd3 Vb3 Vb5 Sd1 Sd8 Je3 Je4 Pb7 g5 h2 h3 (12 kameňov), čierny Kf4 Da7 Vg8 Sh6 Pd7 e5 e7 f5 g2 h4 (10 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 40 (Brídzik) z 31. januára 1991. Zvodnosť 1.K:f7? hrozí 2.Jf3+ Kd5 3.Se4 mat, 1...Kd5 2.Se4+ Kd4 3.Jf3 mat, viazne na 1...c5! Zvodnosť 1.Jb7? hrozí 2.Sb2+ Kd5 3.Se4 mat, 1...Kd5 2.Se4+ Kd4 3.Sb2 mat, 1...d5 2.Sd6+ Kd4 3.Jf3 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.Je8 hrozí 2.Jf3+ Kd5 3.Jc7 mat, 1...Kd5 2.Jc7+ Kd4(e5) 3.Jf3 mat, 1...c5 2.Sb2+ Kd5 3.Se4 mat, 1...d6 2.Jc7 Kd4 3.Jf3 mat (1...d5 2.Sd6+ a 3.Jf3 mat). Po 1...Kd4 ide 2.Jc7 a aj 2.Jf3!, čo nie je škodlivý duál, lebo jedno z pokračovaní je hrozba. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Pekne skrytý úvodník. B. Moravčík, Banská Bystrica: Modelové maty vo vzdušnej pozícii.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Janočko, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné a Agáta Kňazeová, Kvetová 21, 972 01 Bojnice.

Riešenie skladby J. Halumbireka: biely Ka3 Dd4 (2), čierny Kb1 Va1 Vc2 Sa4 Jf1 Jh1 Pa2 a5 a7 h3 h4 h5 h6 h7 (14) – mat 130. ťahom z minulej rubriky: 1.Dd1+ Vc1 2.Dd3+ Vc2 3.D:f1+ Vc1 4.Dd3+ Vc2 5.Dd1+ Vc1 6.Dd2 Vc2 7.De1+ Vc1 8.De4+ Vc2 9.D:h1+ Vc1 10.De4+ Vc2 11.De1+ Vc1 12.Dd2 Vc2 13.Dd1+ Vc1 14.Dd3+ Vc2 15.De4! a6 16.De1+ Vc1 17.Dd2 Vc2 18.Dd1+ Vc1 19.Dd3+ Vc2 20.De4! h2 21.De1+ Vc1 22.Dd2 Vc2 23.Dd1+ Vc1 24.Dd3+ Vc2 25.De4 h1D 26.D:h1+ Vc1 27.De4+ Vc2 28.De1+ Vc1 29.Dd2 Vc2 30.Dd1+ Vc1 31.Dd3+ Vc2 32.De4! h3 (v prípade premeny niektorého z pešiakov h na dámu nasleduje 7–ťahový manéver bielej dámy s návratom na e4, v ostatných prípadoch je tento manéver o 2 ťahy kratší) atď. 123.De4 h1D 124.D:h1+ Vc1 125.Dh7+ Vc2 126.De4! Sb3 127.De1+ Vc1 128.Dd2 Vc2 129.Dd1+ Vc1 130.D:b3 mat. Halumbirek "vylepšil" spomínanú Bláthyho 127–ťažku tak, že základný manéver (17–ťahový) skrátil o 2 ťahy (na 15–ťahový) a po 15...a6 pridal jeden 5–ťahový manéver, čím docielil predĺženie o 3 ťahy.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o dva týždne, t. j. dňa 28. marca 1991. (ij)


Vzad <<  >> Vpred