Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(31. 1. 1991)


Modelové maty a využitie blokovania dvoch rôznych polí sú námetom dnešnej pôvodnej trojťažky č. 40 od nášho pravidelného riešiteľa MUDr. Antona Brídzika z Humenného. Skladba však obsahuje aj tematickú zvodnosť, ktorej hrozba je hlavným variantom v riešení.Skladba č. 40

MUDr. Anton Brídzik, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg7 Sa3 Sb1 Jd6 Jg5 Pb3 d2 g3 (8 kameňov), čierny Ke5 Pc6 d7 f7 g6 (5 kameňov) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou, ak nám správne riešenie zašlete do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 35 (Packa) z 28. decembra 1990. Zvodnosť 1.h:g3? hrozí 2.Jf2 atď., 1...d:c6 2.J:c6! hrozí 3.V:c5 mat, 2...Kd5 3.Sb3 mat, viazne na 1...d6! Rieši 1.c:d7 hrozí 2.Jc6! atď., 1...g2 2.Jf2! hrozí 3.Sb3 mat, 2...Kd5 V:c5 mat. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Demonštrácia explózie útočných a obranných námetov. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Veľmi zaujímavé tiché striedanie hrozieb a matov po 1...Kd5 a po dvoch rôznych obranách vo zvodnosti a riešení. M. Bednár, Kurima: Nevýrazná myšlienka spracovania témy. J. Janočko, Humenné: Skladba nepôsobí dobrým dojmom. V. Škerlík, Bardejov: Riešiteľsky náročná úloha. Ing. Ľ. Kekely, Žilina: Tiché druhé ťahy bieleho za cenu skromnej obrany. M. Nemček, Vrútky: Motivačne jednotné branie čiernych pešiakov v prvých ťahoch budí dojem spojenia dvoch úloh do jednej. Konečný výsledok sa mi zdá dosť chudobný. B. Moravčík, Banská Bystrica: Recipročná zámena funkcií druhých ťahov, aj dvakrát tretích ťahov v pozícii, ktorá skôr ponúkala (a nesplnila) veľké sólo čPd7. Veľká škoda, že zvodnosť 1.Je6? nie je aspoň tieňová zvodnosť. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Výsledok štvrťročnej riešiteľskej súťaže (skladby č. 17–35) uverejníme o dva týždne, t. j. dňa 14. februára 1991.

Zo šachového humoru. Richard Réti (28. 5. 1889 – 6. 6. 1929) – náš vynikajúci šachový veľmajster a jeden z najsilnejších šachistov sveta zohral v Sao Paule v roku 1925 proti silným súperom 29 partií naslepo (s výsledkom 20:2=7) a utvoril tak prekvapujúco svetový rekord. V hracej miestnosti si však zabudol svoju peňaženku. Keď mu ju priniesli do hotela, Réti sa posťažoval: "To viete, ja mám strašne zlú pamäť" * Ani šachový majster sveta Alexander Alechin (31. 10. 1892 – 24. 3. 1946) sa nemohol sťažovať na zlú pamäť. A predsa na veľkom medzinárodnom šachovom turnaji v Kemeri v roku 1937 zohral dlhú ťažkú partiu, odišiel na večeru a potom zohral ešte dlho bridge, náhle vyskočil a zvolal: "Úplne som zabudol, že som odpoludnia v hotelovej izbe zamkol manželku!" (ij)


Vzad <<  >> Vpred