Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 7. 3. 1991)


Veríme, že dnešná logická miniatúrka neprekvapí našich čitateľov svojím prekvapujúcim úvodníkom a dúfame, že sa nepotknete ani na dvoch pokusoch. Kto trojťažku správne vyrieši, bude mať iste dobrý tréning na novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorú plánujeme onedlho vypísať. Tešíme sa tiež na vaše komentáre k dnešnej skladbe, z ktorých tie najvtipnejšie ako obyčajne uverejníme. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne na korešpondenčných lístkoch.Skladba č. 45

A. Sazonov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb3 Vb6 Sb1 Pa6 (4 kamene), čierny Ka1 Pa3 (2 kamene) – biely začne a dá mať najneskôr tretím ťahom.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH–MAT–PAT pri adrese.

Riešenie skladby č. 39 (Ustjancev a Lebedkin) z 24. januára 1991. Zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.V:d4 (A) mat a 2.V:e5 (B) mat, 1...K:c6 2.De6 mat, viazne na 1...Vf3! Zvodnosť 1.Vh5? hrozí 2.Ve:e5 mat a 2.V:f4 mat, 1...Vf3 2.V:d4 (A) mat, 1...S~ 2.Vh:e5 mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Vd2 hrozí 2.Ve:d4 mat, 1...Vf3 2.V:e5 (B) mat, 1...c:d2 2.c4 mat, 1...V:e4 2.S:e4 mat. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Pekná úloha s jemným úvodníkom: J. Janočko, Humenné: LeGrandova téma s priväzovaním. Bohatosť skladby kompenzuje optický úvodník. A. Szakáll, Nitra: Na začínajúcich autorov dobrá skladba. M. Nemček, Vrútky: Úvodník so zaháľajúcou figúrou nenadchne, ale téma si to asi vyžaduje. Tiež sa mi nepáči dvojitá hrozba vo zvodnosti 1.Vh5? A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Aj keď skladba krásou obzvlášť nevyniká, bola poučná svojou kombinačnou technikou. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Nekonvenčná aplikácia dvoch hrozbových paradoxov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Klasické prvky, ako väzby, dvojšachy, i zmena násobnosti krytia kritických polí d4 využité pri modernej tematike zámeny funkcie s rozloženým reciprokým efektom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Juraj Kulik, Šalviová 56, 821 01 Bratislava a Florián Pniaček, Stred 55/41–22, 017 01 Považská Bystrica.

* Dnes uplynulo 100 rokov od narodenia významného rakúskeho šachového skladateľa, Josefa Halumbireka (7. 3. 1891 – 29. 6. 1968). Od roku 1920 zložil vyše 600 skladieb – hlavne trojťažiek a mnohoťažiek novonemeckej školy. V Albumoch FIDE získal 41,5 bodov. Drží svetový rekord najdlhšej minimálky (biely má okrem kráľa iba jeden kameň): biely Ka3 Dd4 (2), čierny Kb1 Va1 Vc2 Sa4 Jf1 Jh1 Pa2 a5 a7 h3 h4 h5 h6 h7 (14) – mat 130. ťahom (Schach, März 1955). Podarilo sa mu o 3 ťahy predĺžiť slávnu Bláthyho 127–ťažku (Magyar Sakkvilág 1930 – viď. diagram u hesla O. T. Bláthy na strane 37 v knihe Malá šachová encyklopédia, 1989). Paradoxom je, že Bláthyho 127–ťažka sa do Albumu FIDE 1914–1944/II nedostala, no Halumbirekova 130–ťažka sa už v Albume FIDE 1945–1955 pod číslom 1175 umiestnila. Podarí sa niekomu horeuvedenú 130–ťažku vyriešiť? Riešenie (mimo súťaž) uverejníme už v nasledujúcej rubrike.

* Dnes sa uskutoční ďalšie stretnutie bratislavských priaznivcov kompozičného šachu. Krúžok sa koná od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci. (ij)


Vzad <<  >> Vpred