Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 7. 1991)


V dnešnej zaujímavej skladbe nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–63, pričom hrozba z riešenia a jednej zvodnosti sa objaví vždy dvakrát aj ako mat v inej fáze.Skladba č. 61

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: biely Kb2 Da3 Vf3 Vh6 Sf6 Sh1 Ja5 Jf2 Pb5 e6 e7 (11), čierny Kd5 Ve4 Sf7 Pa4 d4 e3 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 54 (Pavlov) z 8. mája 1991. Zvodnosť 1.Dg8? tempo, 1...J~ 2.Je2 mat, 1...e2 2.Dg1 mat, viazne na 1...Jf4! Zvodnosť 1.Dh6? tempo, 1...J~ 2.Df4 mat, 1...e2 2.Dd2 mat, viazne na 1...Jg5! Rieši 1.Df6 tempo, 1...J~ 2.e6 mat, 1...e2 2.Sg1 mat. R. Meliš, Žilina: Jednoduchá trojfázová zámena dvoch matov. J. Janočko, Humenné: Škoda, že maty nie sú modelové. M. Jurkovský, Prešov: Skladba vhodná k spríjemneniu posedenia pri kávičke ako zákusok. I. Lebloch, Humenné: Skladba sa mi veľmi páčila asi aj preto, že robím podobné dvojťažky. M. Bednár, Kurima: Konštrukčne dobrá skladba. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Nenáročná, ale počtom fáz a matov hodnotná tempovka. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Dáma sa predstavila baletom. B. Moravčík, Banská Bystrica: Z–32–36 s využitím pomerne malého množstva figúr, keď sa už-už zdalo, že budú aj ďalšie plnohodnotné fázy, aj keď estétom určite musí vadiť únik dámy z brania v každej fáze. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Zo šachovej terminológie

Trojfázová zámena typu Z–kl–mn – zámena matov uskutočnená v troch fázach, pričom "Z" znamená, že sa jedná o zámenu. Číslo "k" udáva počet fáz, "l" počet variantov v každej fáze (za predpokladu, že počet variantov v každej fáze je rovnaký) a čísla "m" a "n" počet rôznych obrán a matov vo variantoch všetkých fáz. V prípade trojfázovej zámeny číslo k = 3. (ij)


Vzad <<  >> Vpred