Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(22. 8. 1991)


V dnešnej pôvodnej dvojťažke–mereditke od známeho nemeckého autora si všimnite hrozbu v tematickej zvodnosti a v riešení, pričom hrozba z riešenia sa objaví ako mat vo zvodnosti a hrozba zo zvodnosti ako mat v riešení, no vždy po inej tematickej obrane (pseudo–leGrandova téma). Naviac zvodník a úvodník budú tiež matmi v jednej z fáz.Skladba č. 68

Rainer Paslack, Nemecko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+3)Kontrolná notácia: biely Kg6 Vd6 Sa5 Jc8 Je6 Pe4 f3 f5 (8), čierny Ke5 Da3 Jf6 (3) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 61 (Šaňšin) z 4. júla 1991. Zvodnosť 1.Jb7? hrozí 2.Da2 mat, 1...Kc4 2.Dc5 (A) mat, 1...K:e6 2.Dd6 (B) mat, viazne na 1...d3! Zvodnosť 1.S:d4? hrozí 2.Dc5 (A) mat, 1...K:d4 2.Dd6 (B) mat, 1...V:d4 2.Vf5 (C) mat, viazne na 1...Sg6! Rieši 1.Se5 hrozí 2.Dd6 (B) mat, 1...K:e5 2.Dc5 (A) mat, 1...V:e5 2.Vf5 (C) mat. M. Bednár, Kurima: Zámena matov v peknom spracovaní, ale neekonomický bPf2 kazí dojem. J. Janočko, Humenné: Málo obrán, avšak všetky sú plnohodnotne využité. P. Kolek, Považská Bystrica: Slabá úloha. J. Sloboda, Bratislava: Pekne skrytý úvodník. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Pekná a poučná skladba s koncertom hrozieb. V. Trangoš, Banská Bystrica: Strelec sa obetuje za pešiaka, ale nie nadarmo. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Dobrá konštrukcia. B. Moravčík, Banská Bystrica: Jeden jediný variant chýba do super hybridu, totiž hrozba 2.Vf5 mat miesto 2.Da2 mat v prvej fáze, ale aj tak bohatý obsah s prvkami zámeny obrán i recipročnej zámeny funkcií ťahov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Vo vydavateľstve SNZZ v Brne vyšla v máji t. r. útla brožúrka (36 strán) z pera Ing. Vladimíra Kosa pod názvom: Výber šachových skladeb (123 autorových úloh). Brožúrka je na pulte šachovej predajne v Bratislave, kde stojí 11 Kčs. (ij)


Vzad <<  >> Vpred