Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 7. 1991)


Autorom dnešnej výbornej novostrategickej trojťažky je najmladší česko–slovenský majster FIDE v kompozičnom šachu – Ing. Ivan Kiss (31. 12. 1963), žijúci v Modre. Ak označíme ťahy Da5 (A), Jd7 (B), Sh2 (C) a Jg6 (D), možno v jeho skladbe objaviť cyklickú zámenu druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CD–DA, ale aj AB–BC–CA a BC–CB. Tematických obrán je teda "neúrekom" a za neuvedenie jednej z nich budeme strhávať 1 bod. Pre dovolenkárov predlžujeme počas prázdnin aj termín zasielacej lehoty na 22 dní.Skladba č. 62

Ing. Ivan Kiss, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (11+ 12)Kontrolná notácia: biely Ke3 Dd8 Vd1 Sf5 Sg1 Jb8 Je7 Pc6 d6 f7 h5 (11), čierny Ke5 Vg6 Vh8 Sg7 Jd3 Jg8 Pb4 c4 e4 g4 g5 h6 (12) – trojťažka.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 55 (Kuligin) z 16. mája 1991. Po úvodníku 1.Sc2 hrozí 2.Dc6+ a 2.Da3!, 1...Kb5 2.Dc6+ Kb4(a5) 3.Dc5(a4) mat, 1...Kb4 2.Da3+ K:a3(c4) 3.Sc5(Dc5) mat, 1...c5 2.Da3 Kd4 3.Dc5 mat. Dvojitú hrozbu z hľadiska českej školy úlohovej nemožno považovať za škodlivý duál, a preto ju ani nebodujeme. B. Moravčík, Banská Bystrica: Päť modelových matov, pričom k niektorým z nich možno prísť aj inou cestou – motivačne nenáročné, skôr využitie pohyblivosti bielych figúr a čierneho kráľa a zhoda oboch strán v snahe modelovo matovať. Podobné kladné komentáre napísali aj ďalší riešitelia. Viacerí z nich však spochybnili pôvodnosť tejto skladby (tento druh českej úlohy s materiálom biela dáma + dvaja bieli strelci sa využíva vyše 100 rokov). Najďalej sa dostal Ing. Juraj Lupták z Novej Dubnice, ktorý udáva ako čiastočného predchodcu skladbu amerického autora W. A. Shinkmana (Dubuque Chess Journal, 1890): biely Ke7 Df5 Sh2 Sh5 (4), čierny Kc6 Sa4 Pb4 (3) – mat 3. ťahom s nasledujúcim dvojvariantovým riešením: 1.Se2! tempo, 1...Kb7 2.Dc8+ K:c8 3.Sa6 mat a 1...Kb6 2.Da5+ K:a5 3.Sc7 mat. Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred