Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 7. 1991)


V dnešnej pôvodnej dvojťažke popredného volgogradského šachového skladateľa si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti, ktorých prvý ťah – tzv. zvodník – sa vo zvodnostných fázach objaví aj ako mat alebo hrozba.Skladba č. 63

Jurij Antonov, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+7)Kontrolná notácia: biely Ke8 Dc7 Vb3 Ve7 Sd7 Pc3 d3 d6 e2 f5 (10), čierny Kd5 Sa4 Jc6 Pa5 b6 e3 e4 (7) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 56 (Garaj a Sazonov) z 23. mája 1991. Zdanlivé hry 1...d3 2.c4 (A) mat, 1...Kc4 2.Je3 (B) mat, 1...J~ 2.S:e6 (C) mat. Po úvodníku 1.Je4 tempo sa maty zo zdanlivých hier cyklicky zamenia: 1...d3 2.Je3 (B) mat, 1...Kc4 2.S:e6 (C) mat, 1...J~ 2.c4 (A) mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Pekná klasická cyklická zámena troch matov vo forme tempovky. J. Linder, Sliač: Priezračné riešenie vzhľadom na predkľúčový ťah 1...e4. J. Janočko, Humenné: Dobrá skladba, avšak úloh s týmto mechanizmom je viac. V. Trangoš, Banská Bystrica: Strelec ako šedá eminencia. M. Bednár, Kurima: Strategický úvodník mení dve väzby a jedno pole otvára, čím umožňuje Lačného tému. Prekáža nepekné branie S:e6 a príliš jednoznačný úvodník. B. Moravčík, Banská Bystrica: Okrem Lačného témy ešte "skorocyklické" efekty so škodlivými motívmi vzhľadom na matujúce ťahy bieleho. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Šachová agentúra Kladno (ŠAK) vypisuje pohárové turnaje v korešpondenčnom šachu o ceny. Víťaz každej skupiny postupuje priamo do finále a druhý v poradí do finále B. Vo finále sú pre víťazov pripravené 3 peňažné ceny (2000, 1000 a 500 Kčs) a 5 ďalších vecných cien, vo finále B za prvé miesto 500 Kčs a tri vecné ceny. Vklad je 45,– Kčs a zahrňuje v prípade postupu aj vklad do finále. Za prihlášku sa považuje zaplatenie vkladu na adresu: ŠAK, P. O. BOX 99, 272 01 Kladno. (ij)


Vzad <<  >> Vpred