Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 9. 1991)


V dnešnej pôvodnej skladbe, ktorej autorom je známy belgický šachový skladateľ si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti a ich vyvrátenia, ktoré umožňuje mechanizmus priväzovania bielej dámy.Skladba č. 70

Prof. Dr. René van Dooren, Belgicko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+9)Kontrolná notácia: biely Kh1 Dh2 Vc6 Ve2 Sa8 Sg1 Ja5 Jc5 Pa6 c3 d6 f4 (12), čierny Kd5 Vh7 Vh8 Sh6 Jg6 Pb5 d3 f3 g5 (9) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 63 (Antonov) z 18. júla 1991. Zvodnosť 1.Se6+? (A) Kc5 2.d4 (B) mat, viazne na 1...Ke5! Zvodnosť 1.d4? (B) hrozí 2.Se6 (A) mat, 1...J~ 2.Ve5 mat, 1...J:d4 2.c4 mat, viazne na 1...J:e7! Rieši 1.V:e4 hrozí 2.c4 mat, 1...Je5 2.Vd4 mat, 1...Kc5 2.Ve5 mat a vedľajšie varianty 1...S:b3(b5) 2.D:c6 mat, 1...Sb5 2.V:b5 mat. J. Janočko, Humenné: Ľúbivé priviazanie čierneho jazdca. M. Bednár, Kurima: Už pred úvodníkom idú maty na obrany čierneho. Potom už stačí len zlikvidovať čPe4. Maximálne bolo možné získať dva body. Za č. 62 (Kiss – riešenie bolo uverejnené v minulej rubrike) bolo možné získať tri body.

* Súkromná tlačiareň Garmond so sídlom v Humennom vypísala v novovzniknutom okresnom týždenníku Ozveny Karpát medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek a trojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcami v oboch oddeleniach budú spoločne Ivo Lebloch, Ján Janočko a Ing. Anton Bidleň, ktorí v každej kategórii udelia tri ceny (300, 200 a 100 Kčs), čestné uznania a pochvalné zmienky. Skladby vyhotovené na diagrame s presnou adresou autora treba zasielať najneskôr do konca roka 1992 na adresu: Ivo Lebloch, Laborecká 22, 066 01 Humenné. Každý autor obdrží výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja. (ij)


Vzad <<  >> Vpred