Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 7. 1991)


Popredný švédsky šachový skladateľ Hilding Fröberg (4. 8. 1918) a autor viacerých kníh o kompozičnom šachu (najznámejšia z nich sa volá Bindningsproblem med modellmatter, 1983) sa výlučne zaoberá tvorbou z oblasti českej školy úlohovej. Výnimkou nie je ani dnešný jeho príspevok do nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Slovenský denník 1990–91. Tematické varianty sú teda tie, v ktorých objavíte modelový mat.Skladba č. 64

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (5+14)Kontrolná notácia: biely Ka6 Dg7 Va8 Jh6 Pf4 (5), čierny Kd8 Dh3 Sc3 Sh1 Jb7 Jc8 Pa5 c4 c5 d6 e4 f6 g5 h7 (14) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 57 (Fomičev) z 6. júna 1991. Úvodník 1.Jhg3 hrozí 2.e6+ De5 3.De4 mat, umožní tri tematické obrany s využitím škodlivého motívu zaclonenia čiernej dámy: 1...Jc3 2.Dc1+ D:c1 3.e6 mat, 1...Sd3 2.Dd2+ D:d2 3.e6 mat, 1...Sc6 2.Dc4+ Se4 3.e6 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Nie najšťastnejší úvodník. J. Janočko, Humenné: Presný výber šachov bielej dámy s nasledujúcimi batériovými matmi. M. Bednár, Kurima: Trojnásobné zaclonenie čiernej dámy so slabším úvodníkom. Maximálne bolo možné získať 3 body, no viacerí riešitelia uviedli len dve tematické obrany, za čo sme im do dlhodobej riešiteľskej súťaže museli strhnúť 1 bod.

* Redakcia denníka Práca vypísala na roky 1991–92 33. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a 34. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek. Rozhodcom dvojťažiek je Ing. Juraj Brabec a trojťažiek Prof. Karol Mlynka, ktorí v každej kategórii udelia 4 ceny (500, 400, 300 a 200 Kčs), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Skladby vyhotovené na diagrame s presnou adresou autora treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1992 na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. (ij)


Vzad <<  >> Vpred