Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 6. 6. 1991)


V dnešnej pôvodnej strategickej trojťažke od známeho sovietskeho šachového skladateľa nájdete spracovaný škodlivý motív prerušovania pôsobnosti čiernej dámy inou čiernou figúrou. Počet tematických variantov neprezradíme, no za neuvedenie jedného z nich budeme strhávať 1 bod.Skladba č. 57

Ing. Jevgenij Fomičev, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (6+13)Kontrolná notácia: biely Ka7 Dc2 Sb8 Jf5 Jh1 Pe5 (6), čierny Kf4 De1 Vh2 Sb5 Ja2 Jg2 Pa5 b6 f2 f3 g4 g5 h7 (13) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 51 (Lobusov) z 18. apríla 1991. Zdanlivé hry 1...Sf8 2.Dd5+ (A) K:d5 3.V:e5 mat, 1...Jh5 2.V:e5+ (B) S:e5 3.Dd5 mat. Po úvodníku 1.Kc3 hrozí 2.Jg3+ Kf4 3.Sh6 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...Sf8 2.V:e5+ (B) K:e5 3.Dd5 mat (2.Dd5+? J:e5+!), 1...Jh5 2.Dd5+ (A) K:d5 3.V:e5 mat (2.V:e5+? S:e5+!) a vedľajší variant 1...Jd5+ 2.D:d5+ K:d5 3.V:e5 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Recipročná zámena hier Turovho typu s jednotnými motívmi v zdanlivej i skutočnej hre – najmä väzby v riešení sú veľmi pekné. J. Linder, Sliač: Výborná skladba – jej riešenie bolo pre mňa pôžitkom. Ing. J. Karel, Praha: Výborně zpracované téma odpovídá jménu autora. Jen mám dojem, že jsem už něco podobného kdysi řešil. M. Nemček, Vrútky: Nenápadný úvodník privodiaci veľkú zmenu. Veľmi vtipný a ľúbivý mechanizmus. Fr. Lizák, Košice: Celkom zaujímavá trojťažka. R. Meliš, Žilina: Výborný obsah a konštrukcia. M. Bednár, Kurima: Prekrásne spracovanie recipročnej zámeny matov, kde veľkú úlohu zohrali obaja králi. J. Janočko, Humenné: Nenápadný úvodník všetko rozriešil. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Krásna úloha s jemným úvodníkom. Ing. V. Trangoš, Banská Bystrica: Obsažná skladba. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Dokonalá recipročná zámena druhých ťahov v zdanlivých hrách i v riešení. Maximálne bolo možné získať 3 body (body sme strhávali za neuvedenie alebo nesprávne pokračovanie bieleho po obranách 1...Sf8 a 1...Jh5). (ij)


Vzad <<  >> Vpred