Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(13. 6. 1991)


V dnešnej pôvodnej klasickej dvojťažke od takmer neznámeho holandského autora nájdete v štyroch variantoch vtipne využitú priamu a nepriamu batériu.Skladba č. 58

Cornelis Slagmolen, Holandsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: biely Kd8 Db3 Vf4 Sg2 Jc4 Je4 Pd2 f6 (8), čierny Kd4 Dh2 Va4 Sd7 Sh6 Jb2 Jd1 Pa5 c5 d3 (10) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 50 (Kiss) z 11. apríla 1991. Zdanlivé hry 1...Jde2 2.Jc7 mat (2.Jf4?), 1...Jb5 2.Jf4 mat (2.Jc7?), 1...Ve5 2.D:e5 mat. Rieši 1.Je3 hrozí 2.De5 mat, 1...Jde2 (c2, b3) 2.Va6 mat, 1...Jb5 (c6, f5) 2.Da2 mat, 1...V:e3 2.V:e3 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Zámeny matov s využitím škodlivého motívu zaclonenia a odclonenia. M. Bednár, Kurima: Zámena dvoch matov v perfektnom konštrukčnom spracovaní. I. Lebloch, Humenné: V zdanlivej hre ešte 1...Vc8 2.d:c8D(S) mat, čo vytvára dvojfázovú zámenu štyroch matov. Veľmi pekne sa zamenili maty po 1...Jde2 a 1...Jb5. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena dvoch matov, ale s nádhernými antiduálmi v oboch fázach. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Zo šachovej terminológie

Batéria – postavenie dvoch alebo viacerých líniových figúr tej istej farby na jednej línii, po ktorej všetky pôsobia. Tiež súhrnný názov pre priamu a nepriamu batériu.

Odkrývajúci kameň – kameň batérie bližší k súperovmu kráľovi.

Odkrytý kameň – kameň batérie vzdialenejší od súperovho kráľa.

Priama batéria – postavenie dvoch kameňov rovnakej farby, umožňujúce odkrytý šach.

Nepriama batéria – postavenie dvoch kameňov rovnakej farby, pri ktorom ťahom odkrývajúceho kameňa odkrytý kameň napadne kráľovské pole.

Odkrytý šach – šach vznikajúci tým, že pri premiestnení kameňa sa predĺži pôsobnosť inej figúry, ktorá dáva šach. (ij)


Vzad <<  >> Vpred