Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 2. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


V dnešnej pôvodnej dvojťažke popredného holandského šachového skladateľa si všimnite dvojitú tematickú hrozbu v troch zvodnostiach a riešení. Ak ich porovnáte, môžete objaviť cyklus hrozieb typu AB – BC – CD – DA a naviac pseudo–leGrandovu tému.Skladba č. 89

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: biely Ka8 Db1 Sd4 Se8 Ja6 Jg6 Pa7 c4 c7 f5 f7 (11), čierny Kd6 De7 Vc6 Sh4 Jc2 Jd8 (6) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 81 (Packa) z 5. decembra 1991. Pozícia a) Zvodnosť 1.c5? hrozí 2.D:d4 (A) mat, 1...S~ (a) 2.D:e4 (C) mat, viazne na 1...Jb4! Zvodnosť 1.Dd7? hrozí 2.D:d5 (B) mat, 1...Jd~ (b) 2.D:d4 (A) mat, viazne na 1...Jd6! Rieši 1.Dc6 hrozí 2.D:d5 (B) mat, 1...Jd~ (b) 2.D:e4 mat (za zmienku stoja aj zvodnosti 1.Jd8? hrozí 2.Jf7 mat, 1...Jd6 2.Jc6 mat, viazne na 1...Jg5! a 1.Jf8? hrozí 2.Jg6 mat, 1...Jf4 2.Jd7 mat, viazne na 1...Kf4!). Pozícia b) (bDa4 na d1): Zvodnosť 1.Dh1? hrozí 2.D:e4 mat, 1...Je~ (c) 2.D:d5 (B) mat, viazne na 1...g2! Zvodnosť 1.S:c2? hrozí 2.D:d4 (A) mat, 1...S~ (a) 2.D:d5 (B) mat, viazne na 1...Jd2! Rieši 1.D:g4 hrozí 2.D:e4 (C) mat, 1...Je~ (c) 2.D:d4 (A) mat. Jeden z vysokooriginálnych nápadov, kde okrem hrozbových tém rozloženého Lačného zaujme ešte geometrický cyklus "otvárania ventilov" v trojuholníku polí d4, d5, e4 (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Táňa Repková, Jamník 166, 053 22 Odorín.

* Už XXIV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek vypísala redakcia Hlas ľudu na rok 1992. Rozhodcom je Štefan Sovík, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Skladby treba zasielať s poznámkou ŠACH na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred