Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(12. 2. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


Po miniatúrke č. 87 z minulej rubriky od 11–ročného Igora Leblocha z Humenného (biely Kh6 Db5 Ja6 Jb8 Pb4 g6 (6), čierny Ke7 (1) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž ďalšou pôvodnou miniatúrnou dvojťažkou. Jej autorom je známy bieloruský šachový skladateľ žijúci v meste Gomel.Skladba č. 88

Aleksej Azov, Bielorusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: biely Kf8 Dh1 Sc2 (3), čierny Kh8 Jh6 Pc3 h7 (4) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 80 (Zikuška) z 28. novembra 1991. Po správnom úvodníku 1.De4 hrozí 2.Db7+ S:b7 3.S:b7 mat ešte tri modelové maty: 1...S:g2 2.Db4! d6 3.D:g4 mat, 1...V:g2 2.Db1! d5 2.Df5 mat, 1...S:e4 2.S:e4! d5(d6) 3.Sf5 mat. Štyri modelové maty, pričom o všetkom sa rozhodne v oblasti šachovnice, vzdialenej od matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Peter Durst, sídlisko Západ, blok Jazmín, 054 01 Levoča.

* Dokončenie bodovania riešení z minulej rubriky. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame jeden bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Je čestné, aby riešitelia, ktorí navzájom spolupracujú, boli do súťaže prihlásení ako kolektív (hoci dvojčlenný). (ij)


Vzad <<  >> Vpred