Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 6. 2. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


Dnešnou prvotinou 11–ročného Igora Leblocha z Humenného vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorú sponzoruje Stavoprojekt Bratislava hodnotnými cenami.Skladba č. 87

Igor Lebloch, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: biely Kh6 Db5 Ja6 Jb8 Pb4 g6 (6), čierny Ke7 (1) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite (podľa možnosti na korešpondenčnom lístku) najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Skladbou č. 87 vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 35 šachových úloh – prevažne dvojťažiek. Najlepší riešitelia si formou nákupných poukážok v OD Prior v celej ČSFR budú môcť nakúpiť tovar podľa vlastného výberu v nasledujúcej hodnote: I. cena 500,– Kčs, II. cena 400,– Kčs, III. cena: 300,– Kčs, IV. cena: 200,– Kčs, V.–X. cena: 100,– Kčs. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 40 % bodov z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov, bude odmenených nákupnou poukážkou v hodnote 50,– Kčs.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obťažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších variantoch nebodujeme (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred