Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(30. 1. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.


V skladbe č. 86 od známeho ukrajinského autora žijúceho v Záporoží nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26 spracovanú vo forme dvoch zvodností a riešenia a tematických obranách 1...D:e6 a 1...De5 v každej fáze.Skladba č. 86

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: biely Ke1 Dh1 Vc8 Ve6 Sb8 Se8 Jb4 Jf3 Pg4 (9), čierny Ke3 De4 Sb6 Jb1 Pc3 (5) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme zbierkou 123 vybraných šachových skladieb od Vladimíra Kosa (Brno 1991).

Riešenie skladby č. 78 (Slesarenko) zo 14. novembra 1991. Prvý hlavný plán 1.S:b3? hrozí 2.D:d5 mat, viazne na 1...S:e6! a druhý hlavný plán 1.Vc4? hrozí 2.Dd6 mat, viazne na 1...V:e6! Preto biely uskutoční najskôr prípravný plán 1.Vc1 hrozí 2.Ve1+ Je2 3.V:e2 mat, 1...S:c1 2.S:b3! hrozí 3.D:d5 mat, 2...S:e6 3.Sc3 mat, 1...f4 2.Vc4! hrozí 3.Dd6 mat, 2...V:e6 3.g:f4 mat (1...Je2(f3) 2.Jf3+ K:e6 3.Dd6 mat). B. Moravčík, Banská Bystrica: Dva tematické analogické varianty s antiduálom a pripraveným blokovaním poľa e6. M. Hovančík, Prešov: Táto skladba ma značne potrápila. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Učebnicová trojťažka.

Odmenu za správne riešenie dostane Karel Henc, náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.

Riešenie skladby č. 79 (Groeneveld) z 21. novembra 1991. Zvodnosť 1.a4? hrozí 2.Ja3 mat, 1...c2, d3 2.V:c2, Ve4 mat, viazne na 1...Sc1! Zvodnosť 1.J:d4? hrozí 2.Va4 mat, 1...K:d4, e:d4 2.Ve4, Vc5 mat, viazne na 1...c2! Zvodnosť 1.J:c3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...K:c3, d:c3 2.Vc2, Ve4 mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.Se7 hrozí 2.Jd6 mat, 1...c2, d3 2.V:c2, Ve4 mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Poschodová zámena matov typu Zagorujko s jednou fázou naviac (1.a4?), pričom zámena funkcie ťahu 2.Vc5 mat je osamotená.

Odmenu za správne riešenie dostane Miroslav Lojkovič, Ovocinárska 50, 054 01 Levoča.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v nasledujúcej rubrike. (ij)


Vzad <<  >> Vpred