Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 11. 1991)


Po č. 65 z 1. 8. t. r. konkuruje Anatolij Slesarenko aj v kategórii trojťažiek výbornou skladbou z oblasti novonemeckej školy. Prvý hlavný plán 1.S:b3? nevychádza pre jedinú účinnú obranu 1...S:e6! Druhý hlavný plán 1.Vc4? viazne pre 1...V:e6! Biely preto po správnom úvodníku uskutoční tzv. prípravný plán a oba hlavné plány po "istých" tematických obranách už vyjdú – no to už je úloha pre našich riešiteľov.Skladba č. 78

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Slovenský denník

Mat 3. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: biely Kh1 Dc5 Vc2 Sa4 Sb4 Jh4 Pc6 d2 d3 e6 g3 g5 (12), čierny Ke5 Dh7 Vh6 Sb2 Sf7 Jd5 Jg1 Pa6 b3 f5 h5 (11) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme peknou šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 71 (Gavrilov a Fedorovič) z 26. septembra 1991. Zvodnosť 1.e8J? tempo, 1...Df3+ 2.S:f3 mat, 1...D:g2 2.D:g2 mat, 1...Ja~ 2.Jc7 mat, 1...Jg~ 2.Jf6 mat, viazne na 1...c3! Po úvodníku 1.J:c4 tempo sa všetky štyri maty zo zvodnosti zamenia: 1...Df3+ 2.Se3 mat, 1...D:g2 2.Sf2 mat, 1...Ja~ 2.Jb6 mat, 1...Jg~ 2.Je3 mat. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Dômyselná dvojfázová tempovka. MUDr. A. Brídzik, Humenné: V riešení päť pekných matov s väzbou čiernej dámy. Zvodnostná fáza sa mi páči menej. J. Janočko, Humenné: Pekné využitie priamych a nepriamych batérií, ale od tak známych autorov som čakal viac. R. Meliš, Žilina: Krásne varianty hlavne po obranách dámou. M. Bednár, Kurima: Zaujme úvodník, ktorý všetko mení. B. Moravčík, Banská Bystrica: Skladba má aj viacero pokusov (1.Da5?, Db4?, Dc3?, De2?), ale žiaden z nich nedáva s uvedenými fázami súvislý celok, tak radšej nič, ako melasa. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ako správne upozorňuje Ing. Ján Modrák z Michaloviec v riešení skladby č. 64 (Fröberg) z 26. 9. t. r. po obrane 1...D:f5 2.J:f5 Ke8 nejde 3.V:c8? Jd8!, ale správne má byť 3.De7 mat. (ij)


Vzad <<  >> Vpred