Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 11. 1991)


C. Groeneveld je prvým holandským šachovým skladateľom, ktorý uverejnil v našej rubrike pôvodný príspevok do nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek (rozhodcom je Prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec). Zaujímavé sú tematické zvodnosti 1.a4? a 1.J:c3? (s hrozbou 2.Vc5 mat) – téma zámena obrán, ale aj 1.J:d4?, v ktorej sa hrozba zo zvodnosti 1.J:c3? objaví po obrane 1...e:d4 ako mat. Riešenie už prenecháme našim čitateľom.Skladba č. 79

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: biely Kc8 Va5 Ve2 Sa8 Sd6 Jb5 Je1 Pa2 a3 a7 c7 (11), čierny Kc4 Sg8 Sh6 Pc3 d4 d7 e5 f6 (8) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme peknou šachovou publikáciou.

Riešenie skladby č. 72 (Sobek a Garaj) z 3. októbra 1991. Po správnom úvodníku 1.Jf5 hrozí 2.Jc:d6+ K:d5 2.e4 mat (modelový) sú pripravené ešte tri tematické obrany, po ktorých vyjde modelový mat: 1...K:d5 2.D:b7 K:c4 3.Jf:d6 mat, 1...S:f5 2.D:f5+ K:f5 3.Jc:d6 mat, 1...Jc3 2.J:g3+ K:d5 3.J:b6 mat. Pozícia skladby je však ilegálna: bPc7 musel vziať chýbajúcu čiernu vežu zo susedného stĺpca, ale na stĺpcoch b a d sú biely pešiaci a biely dvojpešiak na b alebo d stĺpci mohol vzniknúť iba braním sedemnásteho čierneho kameňa. Autori opravujú skladbu vynechaním čPb7 (obsah sa nemení) a pozícia diagramu sa stáva legálnou. P. Durst, Levoča: Štyri modelové maty, pričom najkrajší je po obrane 1...S:f5. J. Janočko, Humenné: Originálna skladba s modelovými matmi. B. Moravčík, Banská Bystrica: Štvorica modelových matov s maximálnym využitím koncepcie, že na čierny materiál a bielych pešiakov sa požiadavka ekonómie nevzťahuje. V. Trangoš, Banská Bystrica: Zaujímavý cloniaci, vábiaci a matujúci bJh4. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Štyri pekné modelové maty plus jeden nemodelový. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo iba piatim riešiteľom: Bauer, Janočko, Lizák, Meliš a Ralík, pričom plný počet bodov po č. 72 majú iba traja riešitelia: Bauer, Meliš a Ralík – o všetkom rozhodne zrejme štúdia č. 74. (ij)


Vzad <<  >> Vpred