Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(26. 3. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


V dnešnom pôvodnom príspevku do nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1992 možno okrem Rudenkovej témy objaviť aj zámenu obrán spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Sc5, De5, tematickej zvodnosti a riešenia (Z–32–62).Skladba č. 94

Valentin Udarcev, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: biely Ka1 Dc8 Va5 Vf3 Sb5 Sf4 Jb8 Jg3 Pe4 (9), čierny Kd4 Dh8 Vh5 Sa2 Sf8 Jb1 Jf2 Pc2 f5 (9) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 86 (Kuligin) z 30. januára 1992. Zvodnosť 1.Vc4? hr. 2.Vc(e):e4 mat, 1...D:e6, De5 2.Sf4, V:e5 mat, viazne na 1...Sd4! Zvodnosť 1.Sc6? hr. 2.V:e4 mat, 1...D:e6, De5 2.Dg1, Dh6 mat, viazne na 1...Jd2! Rieši 1.Sg6 hr. 2.V:e4 mat, 1...D:e6, De5, Jd2 2.Jc2, Jd5, V:c3 mat. Krásne zámeny matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Trojfázová zámena matov s využitím viacerých klasických moderných konštrukčných prvkov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Kosturko, Dénešova 31, 040 11 Košice.

* Smer dnes vypísal na rok 1992 medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Prípustné sú maximálne dve skladby od jedného autora. Rozhodcom turnaja je medzinárodný rozhodca FIDE, Alexander Pituk, ČSFR, ktorý udelí 3 ceny (500 a 400 a 300 Kčs, 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Skladby treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1992 na adresu redakcie SMER DNES, ul. Čs. armády 10, 975 43 Banská Bystrica. (ij)


Vzad <<  >> Vpred