Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 5. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


V zaujímavom originálnom príspevku od známeho ukrajinského šachového skladateľa žijúceho v Sambore si všimnite zdanlivé hry 1...V:e4, S:e4, e:d5. Po správnom úvodníku sa zamenia, pričom v prvých dvoch variantoch možno objaviť tzv. Barulinovu obranu. (V dvojťažke líniová kombinácia, pri ktorej po úvodníku na kráľovské pole pôsobia dve biele figúry. Hrozbou biely prerušuje pôsobnosť jednej z nich. Čierny prerušením pôsobnosti druhej hrozbu znemožní).Skladba č. 102

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+9)Kontrolná notácia: biely Kg7 Dg2 Vd7 Sf8 Je4 Jh4 Pc3 d5 e3 f2 f6 f7 (12), čierny Ke5 Va4 Sb1 Sh2 Jg1 Pb5 e6 g6 h5 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 94 (Udarcev) z 26. 3. 1992. Zdanlivé hry 1...Sc5 2.Jc6 mat, 1...De5 2.Se3 mat. Zvodnosť 1.Sd3? hr. 2.Je2 mat, 1...Jc3 2.Jc6 mat, 1...J:d3 2.Se3 mat, viazne na 1...c1J! Rieši 1.Sc4 hr. 2.Vd5 mat, 1...S:c4 2.Jc6 mat, 1...Jc3 2.Se3 mat. Úvodník robí veľké obsahové zmeny (M. Bednár, Kurima). Trojfázová zámena obrán (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Čistá a zrozumiteľná skladba aj pre praktických hráčov (A. Szakáll, Nitra). Čarovná veža (V. Trangoš, Banská Bystrica). Fascinujúci obsah (B. Moravčík, Banská Bystrica).

* S. Vokál, ČSFR, č. 82, Z. Labai, ČSFR, č. 25, A. Slesarenko, Rusko, č. 78, H. Fröberg, Švédsko, č. 76, V. Arčakov a V. Meľničenko, Ukrajina, č. 29 a L. Szwedowski, Poľsko, č. 31. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. júna 1992. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym. (ij)


Vzad <<  >> Vpred