Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 5. 1992)


Medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu György Bakcsi (6. 4. 1933) dostal svoj titul za 90,17 bodov, ktoré doteraz získal v Albumoch FIDE. Je autorom viacerých kníh o kompozičnom šachu, z ktorých niektoré vyšli aj v nemčine. V dnešnom jeho príspevku pre náš II. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Slovenský denník 1992 – nájdete spracovanú tému pokusov.Skladba č. 103

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+9)Kontrolná notácia: biely Kh1 Df7 Vd1 Vd7 Sc6 Sd6 Jc4 Pc5 d2 e2 f2 f4 (12), čierny Kd4 Da7 Vb3 Sd8 Je1 Je7 Pb4 e3 e5 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Pretože v budove sa nachádza väčšina bratislavských redakcií novín a časopisov, stáva sa občas, že vaše listy zablúdia nenávratne niekde inde. Veľmi nám pomôžete, ak stručne (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník) zopakujete vždy aj riešenie predchádzajúcej skladby (väčšina riešiteľov to už robí).

Riešenie skladby č. 95 (H. W. Grant (1905–1970), Veľká Británia, Evening News 1942 z 2. apríla 1992). 1.Va5, tempo, 1...b5+ 2.S:b5 g4(g:h4) 3.Se8 mat, 1...b:a5 2.Se2! g4 3.f:g4 mat, 2...g:h4 3.f4 mat. Obdivuhodne bohatá skladba pri tak malých obranných možnostiach čierneho (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Ten hrozivý pat je vidět, takže bílý nemá moc na vybranou (Ing. J. Karel, Praha). Perfektné (J. Sloboda, Bratislava). Skladba, ktorá lahodí oku každého riešiteľa (M. Bednár, Kurima). Takýto typ skladieb mám rád (R. Meliš, Žilina). Biele figúry ukázali veľký zmysel pre kanadské žartíky (P. Kolek, Považská Bystrica). Klasická téma so samovražedným úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred