Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 8. 1992)


Milan Bednár z Kurimy spracoval v č. 111 vo forme troch tematických zvodností a riešenia svoju obľúbenú tému – cyklickú zámenu funkcií polí spojenú s viacerými inými témami.Skladba č. 111

Milan Bednár, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: biely Ka1 Df2 Vc3 Sa3 Sh5 Jc2 Pe2 (7), čierny Kd1 Vg1 Vh1 Sb1 Jd7 Pd3 f3 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na novú adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 102 (Fedorovič) z 21. 5. 1992. Zdanlivé hry 1...V:e4, S:e4, e:d5 2.Dg5, D:h2, Ve7 mat. Rieši 1.Jg3 hrozí 2.Sd6 mat, 1...Ve4, Se4, e:d5 2.J:g6, f4, D:d5 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Syntéza Barulinovej obrany a Grimshawovej témy so zámenou troch matov. M. Bednár, Kurima: Veľmi pekné zámeny matov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Klasická zámena matov typu Z–23–36 s bohatým motivačným nábojom, ale aj materiálom, kde platí, že čo je dobré, nemusí byť ani v móde a dá sa na to pozerať. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 103 (Bakcsi) z 28. 5. 1992. Pokusy 1.J:e3?, J:e5?, Jb6?, Ja5?, Ja3? viaznu postupne na 1...Vc3!, D:c5!, S:b6!, S:a5! V:a3! Rieši 1.Jb2 hrozí 2.Dc4 mat, 1...D:c5, Vc3, Da6, V:b2, Jd5 2.S:e5, d:e3, S:e7, f:e3, D:d5 mat. R. Meliš, Žilina: Téma pokusov bJc4 s viacerými nedostatkami. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Dômyselná skladba. B. Moravčík, Banská Bystrica: Téma pokusov, žiaľ, len s dvoma plnohodnotnými hrami s prekážaním je na medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu dosť málo. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred