Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 10. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Grigorij Gamza z Novosibirska získal v našom I. medzinárodnom skladateľskom turnaji – Slovenský denník 1990–91 v kategórii trojťažiek 1. čestné uznanie (č. 27 z 31. 10. 1990). Do tohtoročného turnaja zaslal dvojťažku č. 119. Obsahuje okrem riešenia aj dve tematické zvodnosti, pričom oba zvodníky a úvodník sa v jednej z fáz objavia ako maty.Skladba č. 119

Grigorij Gamza, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: biely Ka6 Df7 Vc2 Vd5 Sf4 Sg6 Jd3 Jg5 (8), čierny Kc6 Vc4 Sb6 Sg4 Ja3 Jg8 Pa5 d4 d7 e7 f6 (11) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 111 (Bednár) z 21. augusta 1992. Zvodnosť 1.e:d3? (A) hrozí 2.Je3 (B) mat a 2.S:f3 (C) mat, viazne na 1...Ve1! (a). Zvodnosť 1.e3? (B) hrozí 2.S:f3 (C) mat a 2.V:d3 (A) mat, viazne na 1...Je5! (b). Zvodnosť 1.e:f3? (C) hrozí 2.V:d3 (A) mat a 2.Je3 (B) mat, viazne na 1...S:c2! Rieši 1.e4 hrozí 2.V:d3 (A) mat, 2.Je3 (B) mat a 2.S:f3 (C) mat, 1...Ve1 (a), Je5 (b), S:c2 2.V:d3 (A), Je3 (B), S:f3 (C) mat. R. Meliš, Žilina: Škoda, že úvodník berie čiernemu kráľovi voľné pole. V. Trangoš, Banská Bystrica: Hravá skladba. MUDr. Brídzik, Humenné: Téma albino v prvých ťahoch a iný kvalitný obsah. B. Moravčík, Banská Bystrica: Téma Fleck, albino, téma pokusov, to všetko v spojení s cyklom hrozieb i funkcií polí, pravda, tento typ cyklu neobsahuje zmeny vzťahu prvkov, ktoré ho vytvárajú k niečomu. Napríklad tému Z–32–23 možno rozpísať aAbB – aBbC – aCbA, tu je to len AB–BC–CA, jednoducho a, b neexistuje. (ij)


Vzad <<  >> Vpred