Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 12. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Okrem tematickej zvodnosti a riešenia si v pôvodnej skladbe č. 126 všimnite aj zdanlivé hry 1...d6, f4 2.Jb6, Vc5 mat.Skladba č. 126

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: biely Kb2 Vb3 Vg5 Sf3 Sg7 Ja4 Jc2 Pd4 (8), čierny Kc4 Ve6 Jb1 Jf6 Pd7 f5 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvaja správni riešitelia dostanú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 118 (Kisis) z 9. októbra 1992. Zdanlivá hra 1...Kc3 2.Dd2 mat. Zvodnosť 1.Sd4? (A) hr. 2.Db7 (B) mat, viazne na 1...c3! Zvodnosť 1.Db7? (B) hr. 2.Sd4 (A) mat, 1...c3 2.De4 (C) mat, viazne na 1...Kc3! Zvodnosť 1.De4? (C) hr. 2.V:b3 (D) mat, 1...Kc3 2.Sa5 mat, viazne na 1...b2! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Sa5 mat, 1...Kc3 2.V:b3 (D) mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Rôznorodá zámena funkcií ťahov, gradujúca recipročnou zámenou hrozby a variantového matu v posledných dvoch fázach. M. Bednár, Kurima: Ťažko sa hľadala autorova myšlienka. R. Meliš, Žilina: Moderné témy spracované bez použitia bielych pešiakov. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Prenikavý koncert bielej dámy. V. Trangoš, Banská Bystrica: Chutná mereditka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 119 (Gamza) z 16. októbra 1992. Zvodnosť 1.De8? (A) hr. 2.Da8 mat, 1...K:d5 2.Se4 (B), mat, viazne na 1...Sd8! Zvodnosť 1.Se4? (B) hr. 2.Vc5 mat, 1...e5 2.V:d7 (C) mat, viazne na 1...d6! Rieši 1.V:d7 (C) hr. 2.Dd5 mat, 1...K:d7 2.De8 (A) mat, 1...e6 2.Se4 (B) mat a žiaľ aj škodlivý duál 2.Vd6 mat (dá sa pravdepodobne odstrániť pridaním čSf8). Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 10 riešiteľom: Bandžuch, Brídzik, Fabiny, Kekely, Meliš, rod. Ondrišová, Ralík, Šimek, Trangoš a Vítek. (ij)


Vzad <<  >> Vpred