Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 5. 2. 1993)


Thomas Rayner Dawson (28. 11. 1889 – 16. 12. 1951) zložil od roku 1907 úctyhodných 6440 skladieb (z toho 5417 exoproblémov). V dnešnej dvojťahovej miniatúrke je na jediný ťah čierneho kráľa 1...K:e8 pripravený 2.b8D mat. Čo sa stane po správnom úvodníku?Skladba č. 134

Thomas Rayner Dawson, Veľká Británia

Chess Amateur 1920

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Ka8 De6 Je8 Pa7 b7 (5), čierny Kf8 Pe7 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane peknú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 125 (Ulanov) z 27. novembra 1992. Zvodnosť 1.Jc3? hrozí 2.D:c5 mat, 1...J:d3, Da4, K:c3 2.Je2, Je2, Db2 mat, viazne na 1...Dh5! Rieši 1.Jd2 hrozí 2.D:c5 mat, 1...Da4, Dh5, J:d3 2.Jf3, Jb3, Dc4 mat. Pokusová hra bieleho jazdca (M. Bednár, Kurima).

Odmenu za správne riešenie dostane Ondrej Trnovský, Internát–ZŤS, 962 05 Hriňová–stred a Mgr. Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie skladby č. 126 (Janočko) z 4. decembra 1992. Zdanlivé hry 1...d6, f4 2.Jb6, Vc5 mat. Zvodnosť 1.V:f5? hrozí 2.Vc5 mat, 1...d6, Ve5, Jd5, Vc6, Jc3 2.Jb6, Jb6, S:d5, Se2, V:c3 mat, viazne na 1...V:c6! Rieši 1.Se4 hrozí 2.Vb4 mat, 1...V:e4, J:e4, f:e4, Vb6, Jd5 2.Jb6, Je3, Vc5, J:b6, Sd3 mat. Všehochuť zámen (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tichý úvodník so silnou hrozbou (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves).

Odmenu za správne riešenie dostane Milan Bednár, 086 12 Kurima 160 a Alba Völklová, Sv. Čecha 108, 612 00 Brno.

Riešenie skladby č. 127 (Scala) z 11. decembra 1992. Zdanlivá hra 1...Jd5 2.S:d3 mat. Rieši 1.Je:d3 hr. 2.V:e5 mat, 1...S:c5, Va5, Jd5, Vf5, Ve8 (Jf7), Sc7, J:d3 2.J:c5, J:b4, Jb2, D:f3, Dh7, Vc4, S:d3 mat. Skôr variantovka, ako poloruchlis, aj keď oboje platí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dôvtipná skladba (A. Derfényi, Spišská Nová Ves).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Alex Ivančo, Internátna 13, 974 00 Banská Bystrica a Vincent Škerlík, E. M. Soltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves. (ij)


Vzad <<  >> Vpred