Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 4. 1993)


Miniatúrna dvojťažka č. 142 je spomienkou na nedožité 80. výročie narodenia Ing. Jacobusa Haringa (30. 3. 1913 – 25. 2. 1989) – popredného holandského šachového skladateľa a medzinárodného majstra (1968) v kompozičnom šachu. Okrem tematickej zvodnosti a riešenia si v nej všimnite aj zdanlivú hru 1...D:g4+ 2.e4 mat.Skladba č. 142

Jacobus Haring, Holandsko

Schaakmat, 1955

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Ka4 De6 Vg4 Sf2 Pe3 (5), čierny Kc5 Dh4 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie problému č. 134 (Dawson) z 5. februára 1993. Zdanlivá hra 1...K:e8 2.b8D mat. Rieši 1.b8J!! K:e8 2.Dg8 mat. Vtipná miniatúrka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Desať sekúnd z diagramu (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Pavol Kolek, Rozkvet 2010/ 26–36, 017 01 Považská Bystrica.

* Zo zápasu Short – Timman: 7,5:5,5 o titul majstra sveta v praktickom šachu uverejňujeme 9. partiu. 28–ročný Angličan Nigel Short (nar. 1. 6. 1965) tak získal právo vyzvať doterajšieho majstra sveta Garriho Kasparova (nar. 13. 4. 1963).

J. Timman – N. Short, Španielska hra: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.S:c6 d:c6 5.0-0 Je7 6.J:e5 Dd4 7.Dh5 g6 8.Dg5 Sg7 9.Jd3 f5 10.e5 c5 11.b3 h6 (po 11...D:a1 12.Jc3 a čierny stratí dámu) 12.Dg3 f4! 13.Df3 Sf5 14.D:b7 Se4 15.D:c7 S:d3 16.c:d3 S:e5 17.Db7 Vb8 18.D:a6 f3! (po 18...D:a1?! príde 19.Ja3! D:a2 20.De6! a biely má silnú protihru) 19.Jc3 f:g2 20.Ve1 0-0 21.De6+ Vf7 22.Jd1 D:a1 (konečne sa Short odhodlal prijať bielu vežu) 23.D:e5 D:e5 24.V:e5 Jc6 25.V:c5 Jb4 26.Sa3 J:d3 27.Vc6 Va8 28.Vd6 V:a3 29.V:d4 V:a2 30.Je3 Kg7 31.K:g2 Va5 32.Vd4 Vb5 33.b4 Vbb7 34.Vc4 Vfc7 35.Vg4 Vd7 36.h4 h5 37.Vg5 V:b4 38.d4 Vf7 39.Vd5 Vb2 a biely sa vzdal. (ij)


Vzad <<  >> Vpred