Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 4. 1993)


Zámena matov v dvojťažke môže byť spracovaná rôznym spôsobom. Obľúbenou formou je jej prevedenie vo viacerých fázach, obvykle troch. Trojfázová zámena matov v miniatúrnych dvojťažkách sa však vyskytuje veľmi zriedkavo, pretože malý počet kameňov nedáva veľa možností. Veľkým špecialistom na miniatúrne dvojťažky bol predčasne zosnulý Miklos Locker (6. 12. 1935 – 12. 8. 1974), skladateľ maďarskej národnosti, ktorý žil v bývalej Podkarpatskej Rusi (v Mukačeve), násilne odtrhnutej od prvej ČSR bývalým ZSSR a bol teda aj chvíľu naším občanom. Č. 143 je spracované vo fome dvoch zvodností a riešenia, pričom možno objaviť aj modelové maty. Sme zvedaví, ako sa vám úloha páčila.Skladba č. 143

Miklos Locker, Ukrajina

Zvláštna cena "64" 1970

Mat 2. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: biely Kh7 Dd2 Sg3 Sh3 (4), čierny Ke4 Sh1 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 135 (Knotek, Prager Presse 1922). Po prekrásnom úvodníku 1.Jh3 tempo tri obrany, končiace sa modelovým matom: 1...Kh5, Kf5, K:h3 2.Dd1, Je3, Ve3 mat. Pekná klasická česká dvojtažka od skutečného mistra problému (Ing. J. Karel, Praha).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Imrich Tóth, Podzámska 7, 940 61 Nové Zámky.

* Pod názvom ŠACHprofil vyšli prvé dve čísla slovenského šachového mesačníka (nové pokračovanie Slovenského šachu). Z 36 strán formátu A5 sú kompozičnému šachu venované tri strany. Rubrika sa volá "Umenie na diagramoch" a vedie ju Ladislav Salai sr. z Martina. V prvom čísle možno nájsť výber šiestich víťazných skladieb zo zápasu ČSFR – Izrael 83:73 a v druhom článok o Bratislavskom krúžku kompozičného šachu. Časopis si môžete objednať na adrese Medea Publishers, Zvolenská 16/40, 036 01 Martin. Jedno číslo stojí 11 Sk a predplatné na rok je 132 Sk. (ij)


Vzad <<  >> Vpred