Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 4. 1993)


Skladby, v ktorých má biely iba dva kamene sa volajú minimálky. Ak v takej úlohe má čierny menej ako šesť kameňov, je minimálka zároveň miniatúrkou. Takéto dvojťažky sú pomerne zriedkavé, najmä keď má byť obsah bohatý. V č. 144 od nemeckého autora Rudolfa Prytza (7. 12. 1899 – 23. 8. 1971) je na každý ťah v pozícii diagramu pripravený mat – 1...g6(g5), V~ 2.Dh8, D:g2 mat. Takáto skladba sa tiež nazýva núdzovka (názov vyšiel z toho, že v takýchto postaveniach je biely v núdzi o ťahy a úvodník obvykle situáciu zmení; starší ale stále používaný názov pre skladby tohto typu je "biely na ťahu" z anglického termínu "White to play"). Teraz stačí už iba zistiť, čo sa stane po správnom úvodníku, pretože vyčkávací ťah neexistuje.Skladba č. 144

Rudolf Prytz, Nemecko

Allg. Zeitung Chemnitz, 1925

Mat 2. ťahom (2+4)Kontrolná notácia: biely Kg3 Db2 (2), čierny Kh1 Vg1 Pg2 g7 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 136 (Galickij) z 19. februára 1993. Po nádhernom úvodníku 1.Vd2 tempo vyjdú dva modelové maty, ktoré vytvárajú echo: 1...Kf4, S:d2 2.Vf2, Df1 mat. Galickij měl zajímavé skladby a je škoda, že je málo publikován a znám (Ing. J. Karel, Praha). Nečakaný úvodník s cieľom nepustiť čierneho strelca k polu e3 (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane František Vítek, Pribinova 964/ 3–5, 017 01 Považská Bystrica.

* Práve vyšlo tretie číslo Československého šachu 1993 opäť s bohatým obsahom. Jedna strana z pera Jiřího Veselého je venovaná výrokom Roberta Fischera, ktorý 3. marca 1993 oslávil abrahámoviny. Jeden z nich vyberáme: "Ty ma nepoznáš? Ja som predsa Bobby Fischer, najväčší šachový génius na svete. Nie? Tak potom nemôžeš byť príliš inteligentná." (Fischer v Štokholme k jednej švédskej blondýnke v tanečnej sále, kde sa len prizeral. Deva sa ho spýtala, ako sa volá. Po tomto rozhovore Bobby tanečnú sálu opustil.) (ij)


Vzad <<  >> Vpred