Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 4. 1993)


Jevhen Bohdanov (nar. 27. 2. 1952) z Ľvovu už 21–ročný spracoval ako prvý na svete Lačného tému (hrozbovú) v miniatúrke, pravda použitím dvojníka (Lačného téma: zámena matov v troch alebo viac variantoch, pri ktorej odlišnosť fáz spočíva v cyklicky posunutých matoch: aA bB cC – aB bC cA). Toto jeho prvenstvo neocenili rozhodcovia Albumu FIDE 1971–73, hoci sú v ňom zaradené ďaleko slabšie miniatúrky. Bohdanov pritom celkove získal v Albumoch FIDE (1974–76, 1977–79, 1980–82 a 1983–85) úctyhodných 27 bodov. Je takmer isté, že v nasledujúcich dvoch (1986–88 a 1989–91) Albumoch FIDE, ktoré zatiaľ nevyšli, bude výrazne bodovať.Skladba č. 145

Jevhen Bohdanov, Ukrajina

VI. cena

Šachmaty 1973

Mat 2. ťahom (5+2)

A. Diagram B. bJd8 na d2Kontrolná notácia: biely Kh1 Dc3 Sh4 Jb3 Jd8 (5), čierny Kb5 Pa6 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia A), rovnako ako aj po preložení bJd8 na d2 (pozícia B).

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 137 (Hannemann) z 25. februára 1993. Pozícia a) (diagram): 1.b8J Ke6 2.Vf6 mat. Pozícia b) (bPb7 na c7): 1.c8V Ke6 2.Vf6 mat. Pozícia c) (bPb7 na d7): 1.d8D+ K:c6 2.Dd7 mat (duál po 1...Ke6 2.Dd7 (d5, e7) mat, 2.Sd5 mat a 2.Vf6 mat nie je pekný, no vzhľadom k šachujúcemu úvodníku ho nepovažujeme za škodlivý). Pozícia d) (bPb7 na e7): 1.e8S Ke6 2.Vf6 mat. Všepremena, pričom slabšie premeny sú vynútené potrebou kryť bSc6. Škoda len, že 1.b8D? neviazne na pat (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Alexander Szakáll, Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra.

* Pod názvom Intelektuálne hry začal na 98 stranách vychádzať časopis zaoberajúci sa praktickým a kompozičným šachom, dámou, bridgeom, go atď. Ročne vychádzajú 4 čísla a predplatné je USD 12. Adresa redakcie: P.O. Box 17616, Čeljabinsk 454114, Rusko. (ij)


Vzad <<  >> Vpred