Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 6. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Po skladbe č. 153 (Rogožin: biely Kc4 Dh6 Vd8 Pd4 e4 g5 (6), čierny Kf7 Sh8 Pe5 (3) – mat 2. ťahom) z minulej rubriky pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž o hodnotné peňažné ceny druhou súťažnou skladbou – opäť originálnym príspevkom zo zahraničia do nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94. Obsahuje okrem riešenia aj tematickú zvodnosť.Skladba č. 154

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: biely Kb1 Dc4 Sa3 Sc2 Pb5 c6 d6 (7), čierny Ka5 Vb3 Pa6 b2 c3 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie oboch skladieb môžete stále zaslať do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 145 (Bohdanov) z 23. apríla 1993. Pozícia a) Rieši 1.Se7 hr. 2.Dc6 (A) mat, 1...Ka6, Ka4 2.D:a5 (B), Dc4 (C) mat. Pozícia b) Rieši 1.Sf2 hr. 2.Dc4 (C) mat, 1...Ka6, Ka4 2.Dc6 (A), D:a5 (B) mat. Neobrana 1...a4 spôsobuje, že vlastne ide aj o hrozbového a aj o nehrozbového Lačného. Famózna skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Baričák, Malé Uhrovce 38, 958 03 Partizánske.

* Pokračovanie bodovania riešení z minulej rubriky. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie), priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred