Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 7. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Naša dlhodobá riešiteľská súťaž o hodnotné peňažné ceny pokračuje treťou súťažnou dvojťažkou. Jej autorom je popredný český šachový skladateľ Vladislav Buňka (nar. 30. 12. 1937) z Kutnej Hory. Nájdete v nej spracovanú zámenu dvoch matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia s využitím škodlivého motívu blokovania poľa.Skladba č. 155

Vladislav Buňka, Česko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: biely Ka3 Dc7 Vf6 Vg7 Sd1 Sh8 Jg4 Pc4 d4 (9), čierny Kc3 Pa4 c5 d2 d3 d5 g5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 146 (Dombrovskis) z 30. apríla 1993. Zvodnosť 1.Jce4? hr. 2.Dc5 mat, 1...S:e4 2.Je2 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Jge4 hr. 2.Dc5 mat, 1...S:e4, Jd5 2.Je2, D:d5 mat. Zámena matu pri trochu pasívnej hre niektorých kameňov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie zasielame Šachovému klubu YMCA – ČSD Nitra, Ľ. Okánika 4, 949 01 Nitra.

* Dokončenie bodovania riešení z minulej rubriky. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Je čestné, aby riešitelia, ktorí navzájom spolupracujú, boli do súťaže prihlásení ako kolektív (hoci dvojčlenný). (ij)


Vzad <<  >> Vpred