Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 7. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Autorom štvrtej súťažnej dvojťažky našej dlhodobej riešiteľskej súťaže o peňažné ceny je americký autor žijúci v San Jose (Kalifornia). Podobne ako jeho skladba č. 116 (SD, 25. 9. 1992) aj dnešná patrí ku klasickým prácam s prekvapujúcim úvodníkom.Skladba č. 156

David P. Lynn, USA

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: biely Kg3 Da5 Vd1 Ve8 Sb5 Sc1 Je3 Jf5 Pc2 d4 f2 (11), čierny Ke4 Da8 Vd2 Sa6 Sf6 Jb3 Je5 Pg4 g5 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 147 (Giöbel) zo 7. mája 1993. Rieši 1.Dh3 tempo, 1...J~, f1D(V,S), f1J 2.Dd3, De3, Dg2 mat. Názorná ukážka nevýhody ťahu čierneho, aj keď má možnosť premeny na ľubovoľnú figúru (A. Kalita, Bratislava). "Zlomok", kde čitateľ (bDg2) a menovateľ (čPf2) vzájomne podmieňujú svoju činnosť (B. Moravčík, B. Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie skladby č. 148 (Buglos) zo 14. mája 1993. Zdanlivé hry 1...Kd6, Ke5 2.Dd4 (A), Dc5 (B) mat. Po úvodníku 1.Se3 hr. 2.Dd4 (c5) mat sa predúvodníkové maty recipročne zamenia: 1...Kd6, Ke5 2.Dc5 (B), Dd4 (A) mat. Schéma matovania už často použitá i pred i po vzniku tejto úlohy, ale pri Z–22–22 a miniatúrke je to výkon. Osobne ma mrzí, že 2.Dd4 mat je v riešení aj hrozbou (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ján Obšanský, 956 19 Krnča 317. (ij)


Vzad <<  >> Vpred