Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 5. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Zámeny hier, v ktorých fázy obsahujú rovnaké obrany a maty, no líšia sa ich vzájomným priradením nazývame zámeny s opakovaním. Najjednoduchším druhom takejto zámeny je zámena s opakovaním vo dvoch variantoch – čiže recipročná zámena (aA, bB – aB, bA, kde malé písmená znamenajú obrany a veľké maty a pomlčka oddeľuje jednotlivé fázy). Ako prvý na svete spracoval recipročnú zámenu dvoch matov svetoznámy taliansky autor Alberto Mari (13. 6. 1892 – 26. 8. 1953) už v roku 1928. Trvalo plných 24 rokov, kým sa túto myšlienku podarilo v miniatúrke spracovať Jánosovi Buglosovi (nar. 1923) vo forme zdanlivých hier 1...Kd6 a 1...Ke5 a riešenia. Po technickej stránke však možno tejto skladbe vyčítať rôzne nedostatky.Skladba č. 148

János Buglos, Maďarsko

3. elism., Magyar Sakf. T., 1952

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Kb7 Da7 Sf5 Sg5 Pg4 (5), čierny Kd5 Pb3 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 140 (Gavrilov) z 19. marca 1993. Zdanlivá hra 1...Vh4+ 2.D:h4 mat. Nejde 1.Df4? Vh4! Rieši 1.De5 hr. 2.Da1 mat, 1...V~, Vh3 2.g4, g:h4 mat. Obranný motív odblokovania nie je čistý, no duál po 1...Vg2 2.Dh8 mat a 2.Dh5 mat vadí, lebo inak by zdanlivá hra 1...Vg2 2.D:g2 mat vytvárala ďalšiu zámenu matov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887. (ij)


Vzad <<  >> Vpred