Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 3. 1993)


K veľkým priekopníkom strategických dvojťažiek patril aj Konstantin Gavrilov (29. 4. 1864 – 23. 3. 1943) – významný ruský šachový skladateľ žijúci v Bessarabii (časť Moldavska, násilne odtrhnutá od Rumunska bývalým ZSSR). Z jeho bohatej tvorby (vyše 1000 skladieb, prevažne dvojťažiek) sme vybrali dnešnú sympatickú miniatúrku. Obsahuje zdanlivú hru 1...Vf4+ 2.D:f4 mat a jeden nenápadný pokus. Ako sa mat zo zdanlivej hry zamení po správnom úvodníku?Skladba č. 140

Konstantin Gavrilov, Rusko

Revista de Sah 1926

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Ka4 Dg3 Sd5 Sf2 Pg2 (5), čierny Kh1 Vh2 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 132 (Degener) z 22. januára 1993. 1. riešenie: 1.Sc6+ (A) Kh2 2.Vb5 (B) Dd4 mat (blokovanie polí c6 a b5). 2. riešenie: 1.Vb5 (B) Dg7 2.Vd5 (C) Vc7 mat (blokovanie polí b5 a d5). 3. riešenie: 1.Vd5 (C) D:b2 3.Sc6 (A) Db4 mat (blokovanie polí d5 a c6). Spojiť cyklus AB–BC–CA s miniatúrkou – to je vždy výkon pred ktorým klobúk dolu (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 04 Spišská Nová Ves a Zoltán Labai, Apatská 42, 941 07 Veľký Kýr.

* Turčiansky šachový zväz pod vedením Ladislava Salaia vydal už 36. číslo šachového bulletinu MAT–PAT. Okrem 36 originálov uverejňujeme aj predbežný výsledok medzinárodnej skladateľskej súťaže Martin 1990–91 v oddelení štúdií, predbežný výsledok jubilejného turnaja trojťažiek "Zoltán Labai 50", definitívny výsledok oddelenia dvojťažiek a dvojťahových pomocných matov zápasu ČSFR – Izrael (83:73) a veľa ďalších zaujímavostí. Originálne skladby zasielajte na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. Na tejto adrese sú vybavovaní aj prípadní záujemci o tento časopis. (ij)


Vzad <<  >> Vpred