Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 3. 1993)


Dnes už takmer všade prenikla žena – do vedeckej, kultúrnej i politickej oblasti. Stačí spomenúť legendárnu Věru Menčíkovú–Stevensonovú (16. 2. 1906 – 27. 6. 1944) – pôvodom Češku – prvú oficiálnu majsterku sveta žien v šachu (1927–44), ktorá s úspechom hrala aj na medzinárodných súťažiach mužov. V roku 1942 vyhrala zápas s J. Miesesom 4:1(=5) a vyhrala aspoň jednu partiu s viacerými špičkovými hráčmi (Euwe, Becker, Reshewský, Opočenský, Thomas, Treybal, atď.). Výnimkou nie sú dnes sestry Polgárové z Maďarska, keď nedávno Judita vyhrala zápas so Spasským 5,5:4,5 (nižšie nájdete jej víťaznú druhú partiu z tohto zápasu). Za prvú šachovú skladateľku na svete je považovaná Edit W. J. Bairdová (22. 2. 1859 – 1. 2. 1924), ktorá od roku 1888 uverejnila vyše 2000 skladieb rôzneho žánru. Hoci dnešná jej dvojťahová miniatúrka má iba jeden variant, vtipné riešenie a kuriózna pozícia všetko vyvážia.Skladba č. 139

Edit Bairdová, Veľká Británia

Chess Amateur 1924

Mat 2. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: biely Kb1 Sg6 Ve4 Jd5 Jf3 (5), čierny Kd3 (1) – biely začne a dá mať najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane šachovú knihu.

J. Polgárová – B. Spasskij, Španielska hra: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Jb8 10.d4 Jbd7 11.Jbd2 Sb7 12.Sc2 Ve8 13.Jf1 Sf8 14.Jg3 g6 15.b3 Sg7 16.d5 Sf8 17.Sg5 h6 18.Se3 c6 19.c4 a5 20.Dd2 Kh7 21.Jh2 b4 22.Jg4 J:g4 23.h:g4 Dh4 24.g5 c5 25.Jf1 f6 26.g3 Dh3 27.f3 f:g5 28.Ve2 Jf6 29.g4 D:f3 30.Jh2 Dh3 31.Vf1 J:g4 32.Vf7+ Sg7 33.J:g4 D:g4+ 34.Vg2 Dh3 35.V:b7 Vf8 36.S:g5 h:g5 37.D:g5 Dh6 38.D:h6+ K:h6 39.Vh2+ Kg5 40.V:g7 a čierny sa vzdal (nešlo 38.Vh2? Vf1+! 39.Kg2 Vf2+ 40.K:f2 D:h2+ s dobrou protihrou čierneho). (ij)


Vzad <<  >> Vpred