Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 7. 5. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.Skladba č. 147

Bengt Giöbel, Švédsko

Svenska Dagbladet, 1923

Mat 2. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: biely Kc2 Dg2 Sd2 (3), čierny Ke2 Jb2 Pf2 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie dnešnej kurióznej dvojťahovej miniatúrky zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 139 (Bairdová) z 11. marca 1993. 1.Ka2 Kc2 2.Ve1 mat. Klasický príklad asymetrie na prelome storočí (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ján Veselovský, Dlhá lúka 302, 085 01 Bardejov.

* Rozhodca Ing. Peter Gvozdják z Bratislavy vypracoval nasledujúci predbežný výsledok nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1992: I. cena: D. Bannyj, Rusko, č. 91, II. cena: A. Močalkin, Ukrajina, č. 128, III. cena: G. Gamza, Rusko a I. Garaj, Slovensko, č. 119 (úprava z 30. 4. 1993), IV. cena: V. Udarcev, Rusko, č. 94, 1. č. uzn.: K. Mlynka, Slovensko, č. 121, 2. č. uzn.: H. Prins, Holandsko, č. 89, 3. č. uzn.: E. Klemanič, Slovensko, č. 104, 4. č. uzn.: P. Mičulis, Lotyšsko, č. 108, 5. č. uzn.: C. Groeneveld a J. C. van Gool, Holandsko, 6. č. uzn.: M. Bednár, Slovensko, č. 111, 7. č. uzn.: S. Fedjakov, Kazachstan, č. 120 a nakoniec Zvláštne čestné uznanie: J. Valuška, Slovensko, č. 100. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. júla 1993. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym. * Po obnove sponzorstva šachovej rubriky vypíšeme onedlho III. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94, pričom plánujeme vydať výsledok I. medzinárodného turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Slovenský denník 1990–91. Preto sa tešíme už teraz na originálne príspevky hlavne domácich autorov.


Vzad <<  >> Vpred