Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 5. 3. 1993)


Šachové skladby skrývajú v sebe mnohé estetické hodnoty. Nemožno sa preto ani čudovať, že sa stali tak obľúbenými medzi najširšími vrstvami obyvateľstva. Výnimkou nie sú ani poprední umelci. Dôkazom je dnešná miniatúrna trojťažka č. 138 od francúzskeho romantického básnika a dramatika minulého storočia – Alfreda de Musseta (1810–1857) – autora známej komédie "S láskou sa nezahráva". Dejiny šachu potvrdzujú, že "láska na šachovnici" sa môže vyskytnúť aj v praxi. Američanka Lise Laneová, ktorá na jednom z amerických turnajov odstúpila už po troch kolách ako príčinu uviedla dôvod skutočne kuriózny: vraj sa tak zaľúbila, že sa už nemôže sústrediť na hru.Skladba č. 138

Alfred de Musset, Francúzsko

La Régence, 1849

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: biely Kg8 Vh7 Je5 Jg4 (4), čierny Ke8 Jb8 (2) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme peknou šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 131 (Moutecidis) z 15. januára 1993. Pozícia a) (diagram): 1.c8S tempo, 1...Kd8, Kf8 2.f8D, Sd6 mat. Pozícia b) (čKe7 na d7): 1.f8S tempo, 1...Kc8, Ke8 2.Se6, c8D mat. Pekná dvojica so symetrickým riešením (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Trochu symetrie, trochu analógie, ale bez toho asi v miniatúrke tak bohatý obsah sa nedá urobiť: štyri premeny, voľná zámena Z–22–44, recipročná zámena funkcií pešiakov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Tomanička, Sídlisko Pod Kaštieľom 641/37, 018 41 Dubnica nad Váhom a Jolana Bandžuchová, Vajanského 25, 053 61 Spišské Vlachy.

* Redakcia Hlas ľudu vypísala XXV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Rozhodca turnaja Ladislav Packa z Galanty udelí 3 ceny (300, 200 a 150 Sk), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Úlohy treba zasielať behom roka 1993 na adresu redakcie Hlas ľudu, P.O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38. (ij)


Vzad <<  >> Vpred