Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 2. 1993)


Knud Harald Hannemann (16. 2. 1903 – 1. 5. 1981) bol prvotriednym špecialistom na úlohy, v ktorých sa biely pešiaci premieňali na rôzne figúry. Nie je to inak ani v dnešnej jeho miniatúrke, konštruovanej vo forme štvorníka, keď biely pešiak sa postupne prekladá na polia c7, d7 a e7. Dánsky medzinárodný majster v kompozičnom šachu vytvoril vyše 750 skladieb obyčajne s výraznou originálnou myšlienkou. V Albumoch FIDE získal 37,67 boda. Povolaním bol chemický inžinier a nedávno by sa bol dožil 90 rokov.Skladba č. 137

Knud Harald Hannemann, Dánsko

Skakbladet 12/1932

Mat 2. ťahom (5+1) – pozri textKontrolná notácia: biely Kf8 Vf7 Sc6 Sd4 Pb7 (5), čierny Kd6 (1) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia A). Pozícia B vznikne preložením bPb7 na c7, pozícia C preložením bPb7 na d7 a pozícia D preložením bPb7 na e7.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane peknú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 130 (Fabel) z 31. decembra 1992. Čierneho kráľa možno vrátiť buď na pole c1, alebo f3 a dať 1.0-0 mat. Po malej retrogradnej analýze však ľahko zistíme, že čierny kráľ sa na pole c1 mohol dostať len cez pole d2, t. j. biely kráľ musel predtým ťahať, a preto nemá právo na rošádu. Preto jediné správne riešenie je vrátiť čierneho kráľa na pole f3. Skôr než komentár ma zaujíma zaradenie, či nezaradenie skladby medzi miniatúrky – bez čierneho kráľa 7 kameňov a s ním 8 kameňov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava a Jozef Hlinka, 972 28 Valaská Belá 513.

* Vedúca hráčka svetového rebríčka ženskej listiny ELO FIDE (2565 bodov) – maďarská veľmajsterka žien – Judita Polgárová (nar. 23. 7. 1976) zvíťazila v Budapešti v zápase na 10 partií s bývalým majstrom sveta mužov – Borisom Spasským, hrajúcim dnes za Francúzsko, v pomere 5,5:4,5. Získala tak prémiu 110 000 amerických dolárov. Spasskij dostane 90 000 dolárov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred