Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 2. 1993)


V nedeľu uplynie práve 130 rokov od narodenia ruského "Loyda" a šachového skladateľa svetového významu – Alexandra Galického (21. 2. 1863 – 18. 11. 1921). Má veľkú zásluhu o rozvoj kompozičného šachu v Rusku po komunistickom puči v roku 1918, keď pod jeho vplyvom v bývalom ZSSR vyrástla obrovská základňa vynikajúcich šachových skladateľov. Povolaním bol lekár. Veľa tvoril v štýle českej školy úlohovej. Z celkového počtu 1850 skladieb rôzneho žánru ostalo vyše 1000 neuverejnených. Bol veľkým majstrom málo kameňových skladieb. V dnešnej ukážke z jeho tvorby – dvojťahovej miniatúrky č. 136 – možno nájsť dva modelové maty, ktoré sú echové (matové obrazce navzájom veľmi podobné, ale odlišujú sa postavením kráľa alebo kameňov zúčastnených na mate). Zaujme tiež prekvapujúci úvodník taký typický v celej Galického tvorbe. Budeme veľmi zvedaví, ako sa vám táto úloha páčila.Skladba č. 136

Alexandr Galickij, Rusko

Wiener Schachzeitung 1909

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Kh5 Da1 Va2 Jf5 Pd3 (5), čierny Kf3 Sc1 (2) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane peknú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 129 (Katašuk) z 23. decembra 1992. Pokusy 1.V5f4?, V3f4?, Dg4? viaznu postupne na 1...Jb5!, Jd3!, J:e2! Rieši 1.Df1 hr. 2.D:c1 mat, 1...Jb5, Jd3, J:e2, Va1, Ja2 2.V:c5, e:d3, D:e2, V:c5, e3 mat. Jednoduchá skladba.

Odmenu za správne riešenie dostane Milan Jasem, Pečnianska 19, 851 01 Bratislava a Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

* Robert Fischer sa nedostal na poslednú listinu ELO bodov – FIDE jeho posledný zápas za porušenie embarga do rebríčka nezapočítala. Poradie je nasledujúce: 1. Kasparov 2805; 2. Karpov 2725 (obaja Rusko); 3.–4. Ivančuk (Ukrajina) a Anand (India) 2710; 5. Gelfand (Bielorusko) 2690; 6. Kramnik (Rusko) 2685; najlepší slovenský šachista – Bratislavčan Igor Štohl má 2540 bodov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred