Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 12. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.Skladba č. 129

Vladislav Katašuk, Bielorusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: biely Kf7 Dg2 Vf3 Vf5 Sg1 Jc7 Pb2 e2 e4 (9), čierny Kc4 Va5 Ja7 Jc1 Pb3 b4 c5 c6 d7 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovou knihou.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 87–122. Maximálne bolo možné získať 84 bodov, z toho za nekorektnosti 2 (po jednom za duál v č. 105 a 119). Ceny zasielame poštovou poukážkou v hotovosti, a preto pri rovnosti bodov sme ich rozdelili pomerne: I.–II. cena ex aequo 84 bodov: Ing. Ľuboš Kekely, Žilina a RNDr. Oliver Ralík, Nitra (každý vyhráva 450 Kčs), III.–VIII. cena ex aequo 83 bodov: Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves, MUDr. Anton Brídzik, Humenné, Štefan Fabiny, Spišská Nová Ves, Ing. Jaroslav Karel, Praha, Radoslav Meliš, Žilina a rod. Ondrišová Jablonov (každý vyhráva 150 Kčs), IX.–XII. cena ex aequo 82 bodov: Ing. Oto Mihalčo, Košice, Ing. Imrich Tóth, Nové Zámky, Jozef Žatko, Chynorany a Pavel Kolek, Považská Bystrica (každý vyhráva 50 Kčs).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 34 bodov (40 % z 84) žrebom 50,– Kčs vyhrávajú: Ing. L. Brachtl (Bratislava), A. Derfényi (Spišská Nová Ves), P. Hatala (Bratislava), J. Hollý (Báhoň), M. Hovančík (Prešov), Ing. A. Ivančo (Banská Bystrica), J. Kolář (Bratislava), P. Mojš (Košice), D. Sedláková (Banská Bystrica) a J. Tomanička (Dubnica nad Váhom).

* Poradie ostatných riešiteľov: 81b: P. Hatala, Ing. A. Ivančo, J. Kolář a B. Moravčík, 80b: M. Hovančík, A. Liday a V. Trangoš, 79b: P. Mojš, J. Šimek a Fr. Vítek, 78b: J. Hollý, 77b: J. Sloboda, 76b: Ing. J. Lupták, 75b: Ing. L. Brachtl, 74b: M. Bednár, 73b: D. Sedláková, P. Slávik a M. Svrček ml. (dokončenie v nasledujúcej rubrike) * Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 3 dní. (aj)


Vzad <<  >> Vpred