Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 12. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Dvojťažka č. 128 od známeho šachového skladateľa patrí k najlepším skladbám, ktoré boli uverejnené v tomto roku v našom denníku. Najskôr si všimnite zvodnosť 1.Jc5 (e3, a3)? s dvojitou tematickou hrozbou 2.Da5 (A) mat a 2.Da7 (B) mat, ktorá viazne na 1...V:a3! Tematické sú však aj ďalšie dve zvodnosti, ktoré spolu s riešením vytvárajú Hanneliusovu tému (téma zahrňujúca najmenej dve fázy, v ktorých sa hrozby vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožňujú v recipročnom (alebo cyklickom) poradí.Skladba č. 128

Alexandr Močalkin, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: biely Kf4 Da6 Vd8 Vg5 Sh8 Jc4 Je8 Pa4 b2 b7 d2 (11), čierny Kc5 Va3 Vg7 Se4 Jf5 Pb3 b4 c6 d3 f3 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvaja správni riešitelia dostanú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 122 (Ernest Pogosianc (4. 6. 1935), Rusko, V. cena Šachmaty 1964) z 2. novembra 1992. Aby sme skladbu čo najviac utajili, uverejnili sme ju v zrkadlovej pozícii podľa stĺpca d. Nejde 1.Df6+? a ani 1.Jf3? pre silné 1...Jb6! Rieši iba 1.Dc7 Da8+! (po 1...Sd6 2.D:d6+ biely ľahko vyhrá) 2.K:a8 h1D+ 3.Kb8 Da8+ 4.K:a8 Jb6+ 5.Kb8 Sd6 6.Jb5!! (6.D:d6? pat alebo 6.Je6? Jd7+ 7.Kc8 Jb6+ – remíza) 6...S:c7 7.J:c7 mat (6...Jd7+ 7.Kc8 Jb6+ 8.D:b6 K:b6 9.J:d6 a biely vyhrá). B. Moravčík, Banská Bystrica: Viaceré obete na oboch stranách s vidinou patovej záchrany i s cieľom matového rozhodnutia, precízne tiché ťahy, ale aj forsírované riešenie. R. Meliš, Žilina: Štúdia sa mi veľmi páčila. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Je tu všetko, krásny mat, hrozba patu i získanie materiálu. Maximálne bolo možné získať 7 bodov (za neúplné hlavne krátke riešenia sme strhávali minimálne 4 body). Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 87–122) uverejníme v nasledujúcej šachovej rubrike, ktorá vyjde výnimočne dňa 23. 12. 1992 (streda). (ij)


Vzad <<  >> Vpred