Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 6. 11. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Dnešná reprodukovaná štúdia je zároveň poslednou súťažnou skladbou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej hodnotnými cenami. Konkurovali v nej skladby č. 87 až 122. Č. 122 je dokonale utajené (meno autora a prameň prvého uverejnenia bude známe už ako obvykle až pri riešení). Kompletné riešenie budeme hodnotiť 7 bodmi a za neúplné riešenia budeme strhávať body podľa rozsahu neúplnosti. Pretože súťaž nie je rozhodnutá (bodové rozdiely sú minimálne), prosíme vás o dodržanie zasielacej lehoty a hlavne oznámenie, ak ste štúdiu nerozriešili (inak môže vzniknúť podozrenie, že sa riešenie poštou stratilo a my ho budeme zbytočne urgovať).Skladba č. 122

Ernest Pogosianc, Rusko

V. cena

Šachmaty 1964

Biely vyhrá (4+5)Kontrolná notácia: biely Kb8 Df4 Se1 Jd4 (4), čierny Ka6 Dh1 Sf8 Ja4 Ph2 (5) – biely začne a vynúti si výhru.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 114 (Zygalov a Udarcev) z 11. septembra 1992. Zdanlivá hra 1...V:g1 2.De6 mat. Zvodnosť 1.Ve6? (A) hrozí 2.Jb6 mat, 1...S:c4, V:g1, V:e6, Jc8 2.Df3 (B), Vd6, D:e6, Sc6 mat, viazne na 1...S:d4! Rieši 1.Df3 (A) hrozí 2.Ve5 mat, 1...S:c4, V:g1, S:e4, S:d4 2.Ve6 (A), Df7, D:e4, Ve5 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Zámena hier i funkcií ťahov, pričom zvodnostná fáza je bohatšia. R. Meliš, Žilina: Trojfázová zámena matu a dva úvodníkové paradoxy. V. Trangoš, Banská Bystrica. Brilantný posun hrozbovej veže. M. Svrček ml., Martin: Zaujme analógia zvodníka a úvodníka. M. Bednár, Kurima: Na poli e6 je zvodník, obrana a mat. B. Moravčík, Banská Bystrica: Viaceré zámeny hier a obrán, ale zámenu funkcií ťahov Ve6 a Df3 možno považovať len za zámenu poradia bez motivačných a príčinných rozdielností. (ij)


Vzad <<  >> Vpred