Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(30. 10. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Dnešná dvojťažka od známeho slovenského šachového skladateľa je predposlednou skladbou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. Všimnite si v nej 5 tematických zvodností a ich hrozby, pričom okrem úvodníka sú dôležité aj štyri zvodníky.Skladba č. 121

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: biely Kc3 Df6 Va2 Va3 Se5 Sf5 Jg4 Pc6 d3 d7 e6 (11), čierny Kf3 Vh5 Sg8 Jf8 Jh1 Pa5 c4 g5 g6 h7 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 113 (Klaus Wenda, 13. 9. 1941, Rakúsko, predseda stálej komisie FIDE pre kompozičný ťah, čestné uznanie, Die Schwalbe 1964, zo 4. septembra 1992). Viacerí riešitelia sa potkli na netematickej zvodnosti 1.Ka3? Sg2 2.D:g2? Ve3!! Prvý hlavný plán 1.Jge4? hrozí 2.Dg3 mat, viazne na 1...S:e4! Druhý hlavný plán 1.Jce4? hr. 2.Dg3 mat, viazne na 1...V:e4! Preto najskôr 1.a3 tempo, 1...Ve8 2.Jge4! V:e4(S:e4) 3.Jd5(Je2) mat, 1...Sa8 2.Jce4! V:e4(S:e4) 3.Df3(Je6) mat. Ostatné obrany sú netematické, a preto duály po týchto obranách nepovažujeme za škodlivé, a preto ich ani nebodujeme. B. Moravčík, Banská Bystrica: Tempo ako prípravný plán je málo frekventované. Zaujme motivačná jednota v oboch variantoch s využitím prekročenia kritického "Novotného" poľa. R. Meliš, Žilina: Pekná trojťažka novonemeckej školy. V. Trangoš, Banská Bystrica: Skvelé kombinačné riešenie. M. Bednár, Kurima: Lákavá zvodnosť 1.Ka3? je vyvrátená vežou v druhom ťahu, keď pokryje tri hrozby bieleho. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Obdivuhodne využitá téma Grimshaw. Maximálne bolo možné získať 3 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred