Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 9. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.

Známeho autora dnešnej reprodukovanej trojťažky prezradíme až pri uverejnení riešenia tejto logickej kombinácie. Obsahuje dva hlavné plány, ktoré nevedú k cieľu pre jedinú obranu čierneho. Biely preto uskutoční prípravný plán tak, aby už oba hlavné plány vyšli. Všimnite si aj to, že prechádzame opäť na 15–dennú zasielaciu lehotu.Skladba č. 113

Klaus Wenda, Rakúsko

Čestné uznanie

Die Schwalbe 1964

Mat 3. ťahom (11+3)Kontrolná notácia: biely Ka4 Dh3 Jc3 Jg5 Pa2 a6 b5 d2 d4 g4 h4 (11), čierny Kf4 Ve1 Sh1 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 105 (Mari) z 11. júna 1992. Nejde 1.V:d1? V:d1! 2.Je1? V:d2!, čo stálo niektorých riešiteľov 3 body. Po správnom úvodníku 1.Je3 hrozí 2.Dg2+ f:g2 3.S:g2 mat a 2.V:d1 a 3.S:f3 (D:f3, J:f2) mat – duál v hrozbe, ktorý nepovažujeme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme, 1...Sf2 2.S:f3+ S:f3 3.J:f2 mat, 1...Sb3 2.D:f3+ V:f3 3.Jf2 mat, 1...Vf2 2.J:f2 S:f2 3.S:f3 mat, ale aj škodlivý duál 2.S:f3+ S:f3 (V:f3) 3.J:f2 (Dg2) mat. Krásna strategická trojťažka – väzbu čiernych kameňov umocňuje variant po 1...Sb3 s väzbou čiernej veže, čierneho strelca, ale aj bieleho strelca (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Tento postreh by bol na mieste, keby skladba nemala horeuvedené závady. Podarí sa niekomu ich odstrániť? Mohol by potom takúto opravu uverejniť ako rekonštrukciu. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo iba 3 riešiteľom: Henc, Karel a Ralík. Duál našli ešte traja riešitelia (Majerčák, Matoňák a Meliš), no prví dvaja stratili zároveň 1 bod, keď neuviedli pokračovanie po tematickej obrane 1...Sb3. Meliš po 1...Sb3 uvádzal duál 2.D:g1+? V:g1+!, za čo stratil 1 bod. (ij)


Vzad <<  >> Vpred