Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 8. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


V č. 112 od talianskeho autora žijúceho v meste Bergamo si všimnite zdanlivé hry 1...e:d4 2.V:f5 (A) mat a 1...Sd7 2.c6 (B) mat a dva zvodníky, súvisiace so zdanlivými hrami.Skladba č. 112

Alessandro Cuppini, Taliansko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: biely Kh3 Va5 Vf6 Sa7 Sd1 Jd6 Jd8 Pc3 c5 d4 g2 (11), čierny Kd5 Sb5 Pa4 a6 e4 e5 f5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 104 (Klemanič) z 4. júna 1992. Zvodnosť 1.Dc4? (A) hrozí 2.d5 (B) mat, 1...Sd5 2.S:d5 mat, viazne na 1...b3! Zvodnosť 1.Vf6? hrozí 2.Vh4 (C) mat, 1...K:d4 2.Dc4 (A) mat, viazne na 1...S:e5! Rieši 1.d5 (B) hrozí 2.Dc4 (A) mat, 1...K:d4, Sd5 2.Vh4 (C), D:d5 mat. R. Meliš, Žilina: Moderné témy v pomerne jednoduchej konštrukcii. B. Moravčík, Banská Bystrica: K nepochybne zaujímavej recipročnej zámene funkcií sú pridané ďalšie drobné zámeny hier i funkcií, trochu vadí čierna pasivita. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Práve vyšlo 33 číslo martinského šachového kompozičného bulletinu MAT–PAT. Uverejňuje predbežný výsledok medzinárodnej skladateľskej súťaže MARTIN 1990–91 v oddelení samomatov a pomocných matov. Uverejnené originály sa zúčastňujú skladateľskej súťaže MARTIN 1992–93 v šiestich oddeleniach: dvojťažky (rozhodca Ing. Juraj Brabec), trojťažky (Zoltán Labai), mnohoťažky (Ing. Ladislav Salai), štúdie (Lászlo Zoltán), pomocné maty (Atila Benedek) a ostatné exoskladby (Ing. Bedrich Formánek). Skladby vyhotovené v dvoch exemplároch treba zasielať najneskôr do 15. 12. 1993 na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Bratislava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred