Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 10. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Dnešná pôvodná dvojťažka od Sergeja Fedjakova, žijúceho v meste Balchaš v ďalekom Kazachstane, patrí k tým moderným úlohám, ktoré majú veľkú šancu dostať sa do výsledkovej listiny nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1992. Je konštruovaná vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia a tematické sú dve hrozby, jeden zvodník a úvodník, ktoré sa v jednej z fáz objavia aj ako maty (syntéza Salazarovej a leGrandovej témy). Tešíme sa tiež na vaše postrehy k tejto skladbe.Skladba č. 120

Sergej Fedjakov, Kazachstan

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: biely Ke1 Db6 Ve3 Sa3 Se2 Pc3 d3 g4 (8), čierny Kf4 Dh8 Vf7 Ja6 Pe5 f5 g3 h4 (8) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Zasielaciu lehotu sme na 22 dní predĺžili hlavne preto, aby ste mali možnosť na jednom korešpondenčnom lístku (resp. liste) zaslať súčasne riešenie hoci aj troch skladieb.

Riešenie skladby č. 112 (Cuppini) z 28. augusta 1992. Zdanlivé hry 1...e:d4, Sd7 2.V:f5, c6 mat. Zvodnosť. 1.c6? hrozí 2.c4 mat, viazne na 1...e:d4! Zvodnosť 1.V:f5? hrozí 2.V:e5 mat, viazne na 1...Sd7! Rieši 1.Sh5 hrozí 2.Sf7 mat, 1...e:d7, Sd7 2.V:f5, c6 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Banného téma, no zdanlivé hry sú však totožné so skutočnými. V. Trangoš, Banská Bystrica: Čo všetko sa skrýva za zdanlivými hrami. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Biely strelec d1 diriguje hru. R. Meliš, Žilina: Dva úvodníkové paradoxy Aa! – Bb! – bAaB. M. Bednár, Kurima: Obsah je fakticky len vo zvodníkoch a zdanlivých hrách. B. Moravčík, Banská Bystrica: Jedna z mnohých foriem Banného témy, škoda len, že vzťah medzi zdanlivými hrami a riešením je sterilný. (ij)


Vzad <<  >> Vpred