Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 12. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


V pôvodnej dvojťažke č. 127 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivú hru 1...Jd5 2.S:d3 mat.Skladba č. 127

Pascal di Scala, Francúzsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: biely Kf2 Dh3 Vc5 Sc2 Je1 Jf4 Pd2 e3 (8), čierny Ke4 Va2 Vf8 Sb6 Jb4 Jd8 Pc6 d3 e5 f3 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvaja správni riešitelia dostanú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 120 (Fedjakov) z 23. októbra 1992. Zvodnosť 1.V:e5? hr. 2.De3 mat, 1...Kg5, K:e5, D:e5 2.Sc1, Dd6, Dh6 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodnosť 1.Dg6? hr. 2.Vf3 mat, 1...f:g4, K:e3, Da8 2.Ve4, Sc1, Dh6 mat, viazne na 1...e4! Rieši 1.Sc1 hr. 2.Ve4 mat, 1...Kg5, f:g4, g2 2.V:e5, Vf3, Vh3 mat. M. Bednár, Kurima: Moderná hra s jednoduchým materiálom a príliš okatým úvodníkom. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Veľmi pekná a obsahovo bohatá dvojťažka bez duálov v tematických variantoch. B. Moravčík, Banská Bystrica: Kvalita je kvalita bez ohľadu na čas vzniku či módu. Skladba by potešila svojím obsahom i v čase neznalosti paradoxálnych tém. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 121 (Mlynka) z 30. októbra 1992. Zvodnosť 1.e7? hr. 2.Se6 (E) mat, 1...J:d7 2.S:d7 mat, viazne na 1...c:d3! Zvodnosť 1.d:c4? (A) hr. 2.Kd4 (B) mat, viazne na 1...J:e6! Zvodnosť 1.Kd4? (B) hr. 2.d:c4 (A) mat, 1...J:e6+, c:d3 2.S:e6 (E), V:d3 mat, viazne na 1...c3! Zvodnosť 1.c3? (C) hr. 2.K:c4 (D) mat, viazne na 1...S:e6! Rieši 1.K:c4 (D) hr. 2.d4 (C) mat, 1...S:e6+, g:f5, Jf2 2.S:e6 (E), D:f5, V:f2 mat. M. Bednár, Kurima: Päťnásobné spracovanie zvodníka (úvodníka) a hrozby na tom istom poli. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámeny funkcií ťahov v bohatom rozsahu s trochou pasivity čierneho k dianiu na šachovnici. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred