Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 6. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


Mladý slovenský šachový skladateľ Mgr. Emil Klemanič (18. 5. 1967) patrí dnes už k našim najúspešnejším autorom (posledný veľký úspech zaznamenal v medzinárodnom zápase v kompozičnom šachu Slovensko – Lotyšsko (64:21), kde za nás získal 11 bodov). V dnešnom jeho príspevku spracovanom vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia možno objaviť syntézu viacerých tém (recipročná výmena úvodníka a hrozby a recipročná výmena hrozby a variantového matu). Sme tiež zvedaví, ako sa vám táto skladba bude páčiť.Skladba č. 104

Mgr. Emil Klemanič, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: biely Kf2 Db3 Vd6 Vh5 Sf7 Jd3 Pc5 d4 e5 f5 (10), čierny Ke4 Va4 Sa8 Sb8 Pb2 b4 d7 h7 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 96 (Senkus) z 9. apríla 1992. Zdanlivé hry 1...D:d5+ D:d3 2.V:d5, V:d3 mat. Zvodnosť 1.Da6? hrozí 2.Dc4 mat, 1...D:d5+, D:d3+ 2.Dc4, D:d3 mat, viazne na 1...Df4! Rieši 1.Ka4 hrozí 2.Jb3 mat, 1...D:d5, D:d3 2.D:f6, Dg4 mat (1...V:c1, S:c1, Jb6+ 2.D:e3, c3, D:b6 mat). Nenápadný štýlový úvodník zvyšujúci estetickú úroveň úlohy (P. Kolek, Považská Bystrica). (M. Bednár, Kurima). Trojfázová zámena dvoch matov s využitím mechanizmu úniku kráľa pred šachmi v úvodníku (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Vtipný mechanizmus zámeny, len uvidíme, či vydrží originalita (R. Meliš, Žilina). Upozorňujem, že autor tejto skladby je už známy ako nehorázny plagiátor – väčšinou otáča pozície okolo osi d/e (Ing. Ľ. Kekely, Žilina). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred