Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 4. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Raimondas Senkus spracoval v č. 96 trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme tematickej zvodnosti, riešenia a zdanlivých hier 1...D:d5+ a 1...D:d3+ v každej fáze (Z–32–26).Skladba č. 96

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+11)Kontrolná notácia: biely Kb3 De6 Vd2 Vd8 Sh2 Jc1 Jd5 Pb4 c2 d3 e7 (11), čierny Kd4 Df5 Ve1 Ve8 Sb2 Sg8 Ja8 Jh4 Pa3 e3 f6 (11) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 88 (Azov) z 12. februára 1992. Nejde ihneď 1.De4(h5)? Jf5! Preto 1.Sg6 tempo, 1...c2, J~ 2.Da1, D:h7 mat. Pekná tempovka s jemným, ale silným úvodníkom (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Vzhľadom na nutnosť čeliť obrane 1...Jf5 vysoko logický úvodník, ale má značný emocionálny náboj (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenápadný tempový úvodník (R. Meliš, Žilina). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec expresne vypracoval predbežný výsledok kategórie dvojťažiek nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1990–91. Poradie stanovil nasledovne:

I. cena: Z. Labai, ČSFR, č. 66 (úprava z 10. 10. 1991), II. cena: Ing. P. Gvozdják, ČSFR, č. 30, III. cena: D. Shire, Veľká Británia, č. 36, 1. čestné uznanie: E. Klemanič, ČSFR, č. 49, 2. čestné uznanie: Ing. L. Packa, ČSFR, č. 81, 3. čestné uznanie: I. Kisis, Lotyšsko, č. 75, pochvaly (v abecednom poradí): R. van Dooren, Holandsko, č. 70, G. Gamza, Rusko, č. 42 a J. Kapros, Argentína, č. 48. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 31. 5. 1992 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym. (ij)


Vzad <<  >> Vpred