Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 4. 1992)


Ján Janočko z Humenného spracoval v č. 97 tému hviezdy spojenú so zámenou troch matov a jednej obrany vo forme troch tematických zvodností a riešenia.Skladba č. 97

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf2 Da1 Ve7 Sb2 Jc5 Pb3 c4 d6 f3 f6 g4 h5 (12), čierny Ke5 Se6 Jc3 Pc6 d7 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 89 (Prins) z 20. februára 1992. Zvodnosť 1.Db6? hrozí 2.c8J (A) mat a 2.Sc5 (B) mat, viazne na 1...D:e8! Zvodnosť 1.Dd1? hrozí 2.Sc5 (B) mat a 2.Se5 (C) mat, viazne na 1...V:a6! Zvodnosť 1.f8D? hrozí 2.Se5 (C) mat a 2.c:d8D (D) mat, viazne na 1...J:f7! Rieši 1.Db8 hrozí 2.c:d8D (D) mat a 2.c8J (A) mat, 1...V:c8, D:c7 2.Sc5 (B), Se5 (C) mat. Duál po 1...Dd7 2.Se5 mat a 2.c8J mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Cyklické striedanie štyroch hrozieb s dobrým využitím bielej dámy a pseudo–leGrandovou témou (M. Bednár, Kurima). Ukážka dámskej prednosti, alebo dáma na korze (V. Trangoš, Banská Bystrica). Jedinečná organizácia nápadov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Výborná skladba s využitím premeny na slabšiu figúru (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Hrozbové cykly, ktoré možno nájsť hlavne v skladbách niektorých autorov z bývalej NDR, paradoxy v riešení schému vhodne obohacujú, škoda, že po 1...D:c7 nie je využitá väzba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred