Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 6. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, Cukrová č. 14.


Reprodukovaná trojťažka č. 105 je spomienkou na nedožité sté výročie narodenia popredného talianskeho šachového skladateľa svetového významu – Alberta Mariho (13. 6. 1892 – 26. 8. 1953). Ako prvý na svete poukázal na možnosť zámeny hier a stal sa tak vlastne zakladateľom novostrategickej školy. Keďže výhradne skladal iba dvojťažky (v Albumoch FIDE získal posmrtne 20 bodov), sotva bude dnešná jeho skladba niekomu známa. Počet tematických variantov už ako obvykle neprezradíme (využitie väzby čiernych kameňov), no za neuvedenie jedného z nich budeme za trest strhávať jeden bod.Skladba č. 105

Alberto Mari, Taliansko

III. cena

Italia Scacchistica 1934

Mat 3. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: biely Kg8 Dg4 Va1 Sd5 Jd3 Jg2 Pd2 (7), čierny Kh1 Vf1 Sd1 Sg1 Pf3 h2 (6) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Veľmi nám pomôžete, ak stručne zopakujete (u dvojťažiek stačí uviesť úvodník) aj riešenie predchádzajúcej skladby. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia podľa možnosti zasielali na korešpondenčných lístkoch.

Riešenie skladby č. 97 (Janočko) zo 16. apríla 1992. Zvodnosť 1.Dc1? tempo, 1...Kd4, K:f6 2.De3, S:c3 mat, viazne za 1...K:d6! Zvodnosť 1.S:c3+? Kf4 2.Dc1 mat, viazne na 1...K:d6! Zvodnosť 1.J:d7+ Kd4 2.Dd1 mat, viazne na 1...K:d6! Rieši 1.Da5 tempo, 1...Kd4, Kd6, Kf4, K:f6 2.S:c3, Jb7, Jd3, Je4 mat. Ukážkove spracovaná téma hviezdy (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Škoda, že zámeny matov sú bez hlbšej myšlienky (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred